متد Task.WhenAll رو چجوری میتونم رو این پیاده کنم؟