سلام
من میخوام داخل فرم ساز گوگل به آدرس https://forms.google.com یک شمارشگر معکوس قرار بدم که مثل صفحات پرداخت بانک زمان باقی مانده برای استفاده از صفحه را نمایش دهد.
لطفاً راهنمایی کنید.
تشکر