من تازه برنامه نویسی رو شروع کردم که زیاد با این کلمه برخورد میکنم run-time system
مثلا
most of the programs are executed under the control of the run-time system
ممنون میشم کمی درباره run-time system توضیح بدین که چی هست