سلام دوستان، سوالام اینه که چطوری و چرا مثلا از ۰ تا ۲۵۶ رو اختصار میدان مثلا به یک وریبل و از ۲۵۶ تا ۵۱۲ رو اختصاص میدان به یک وریبل چرا؟