سلام دوستان
من برنامه فرترن 2008 یا 2003 رو از کجا میتونم پیدا کنم؟ خیلی تو اینترنت گشتم نیستش. intel parallel هستش اما خود فرترن 2003 نیتستش. اگه کسی از دوستان بفرسته رو سایت ممنوم یشم.

تشکر