سلام. با کیوتی یک مجموه نرم افزار لاگین، ثبت نام و بازیابی رمز عبور زده ام. حالا میخوام اگه وارد بازیابی شد و نام کاربری رو زد در صورت وجود یک سوال امنیتی که در قسمت ثبت نام وارد کرده را پاسخ دهد و در آخر رمز عبور به فرد نشان داده شود. تا بخش سوال امنیتی رو درست کردم ولی حالا میخوام که رمز عبور رو بهم کامل نشون بده، میاد فقط یک قسمت از رمز عبور رو نشون میده. لطفا راهنمایی کنید.
کد:
  	def ramz(self):
	asw=ui.lineEdit_answer.text()
	({con=pyodbc.connect(r'Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=C:\Users\mahdi\Desktop\login\user.ac cdb
	c=con.cursor()
	com=select pass from user where answer ='"+asw+"'"
	c.execute(com)
	r=c.fetchone()
	if r==(None):
	ui.msgBox۴()
	else:
	for row in r:
	self.tableWidget.setItem(۰,۰,QTableWidgetItem(row[-۶]+row[-۵]+row[-۴]+row[-۳]+row[-۲]+row[-۱]))
	con.close()
اون قسمتی که با رنگ آبی مشخص شده قسمتیه که مشکل دارم. بخوام بگم هر چقدر که طول رمز عبور بود همشو نشون بده چجوریه باید بنویسم؟ یک سوال دیگه هم اینکه بخوام یک لیبل رو به یک صفحه دیگه متصل کنم چجوریه؟