سلام من یه جایی از برنامم مشکل پیدا کرده می خواستم ببینم زبان برنامه نویسی پایتون تو چه مبنایی اعداد دریافت میکنه ؟ و در مورد این زبان کتاب یا جزوه ای سراغ دارین که بشه این زبانو به طور کامل یاد گرفت.