باسلام بنده نیازمند کرک کامپوننتهای زیر با همین نسخه هستم جهت پشتیبانی از یک legacy system تحت ویندوز : devexpress 11.1.6.0 janus v3