با سلام
دوستان اگه ممکنه در این مورد کمک کنید

کلاسی با نام account نوشته
نام
نام خانوادگی
شماره حساب accountnumber

از کاربر یک مبلغ را دریافت کرده و با موجودی حسابش مقایسه کند اگر موجود حساب بیشتر بود اجازه برداشت داده میشود و از حساب کم میکند در غیر اینصورت پیغام موجودی کافی نیست را نمایش دهد
با تشکر