سلام
لطفا در نوشتن این برنامه کمکم کنید زود نیاز دارم:

یک دیتابیس شامل اطلاعات نام، قد، وزن کارمندان یک شرکت طراحی شده است. برنامه‌ای بنویسید که اطلاعات را از این فایل دیتابیس بخواند و کارمندان را به ترتیب قد در خروجی به همراه اسم و وزن آن‌ها چاپ کند. (در صورتی که قد برابر داشتند، فردی که وزن کمتر دارد را بالاتر چاپ کند) تضمین می‌شود هیچ دو فرد هم قدی، هم وزن نمی‌باشند. قالب اطلاعات جدول دیتابیس به صورت زیر می‌باشد: ورودی نمونه: (اطلاعات زیر در دیتابیس تعریف می‌شوند و این یک نمونه می‌باشد و تعداد افراد می‌تواند متفاوت باشد)
Height Weight Name
180 75 Amin
190 90 Mahdi
175 75 Mohammad
175 60 Ahmad