سلام یه دیتابیس دارم با جدول members و با ستون های id,username,password
حالا یه ستون دیگه اضافه میکنم و میخوام ازش خروجی بگیرم
اما زمانی که این دیتابیس رو برای مشتری ایمپورت کنم یا ارور میده که جدول موجوده و یا حتی اگه تیک if not exists رو هم بزنم اون ستونی که اضافه کردم اضافه نمیشه
کسی راه حلی داره؟