سلام خسته نباشید ،من یه max وmin و میانگین رو حل کردم ولی برای من min رو نشون نمیده،میشه لطف کنید بگید ایراد من در چیه؟ import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner Sc = new Scanner(System.in); int n=Sc. nextInt(); double max=0; double min=0; double sum=0; int i=1; while(i<=n){ i++; double temp=Sc.nextDouble(); sum+=temp; if(temp>max){ max=temp; } else if(temp