من نرم افزار کدبلاکس و نصب کردم ولی هیچ برنامه ای اجرا نمیشه و خطای no such file or directory , no input file رو میده همه راهای تو نت رو هم امتحان کردم ولی درست نمیشه