با سلام ،
اتصال با usb را نوشتم اما سوال اینجاست که میخواهم وقتی در فرمهای نرم افزار کار میکنم متوجه اتصال یا عدم اتصال به usb شوم .