با سلام
دوستان برای کار کردن با SIP و یا نوشتن یک پروژه که بتواند از طریق issabel یا همون elastix تماس صوتی برقرار کند، چه کاری باید انجام داد؟
پیشنهاد شما برای کار با یک پروژه ای که بتواند تماس صوتی داشته باشد چیست؟