سلام شبتون بخير، من يک جدول دارم که توش مشترکين رو دارم و يک جدول دیگه هم فاکتورم هست حالا ميخوام جمع مبلغ فاکتور هايی که هر مشتری داره رو ببينم در این مورد از چه روشی باید استفاده کنم که راحتر و سریع تر به جواب برسم با تشکر .