سلام
با زبان دلفی 7 چطور میتوان پورت سریال ویندوز 10 خواند و یا روی آن نوشت؟
باتشکر