سلام زمانی که در پایتون چند عملوند داریم و مقداردهی مشوند و میخواهیم عملگرهای حسابی رو پیاده سازی کنیم خروجی رو درست نمایش میده وای از نظر کد درست نیست چرا؟مثلا
a,s,d=5,8,6
print(a+s)
print(a+d)
print(a+=s)