کامپایلر آنلاین MySQL

ویرایشگر کد

نتیجه اجرای کد