(۵۸۹ امتیاز از ۱۲۲ رای)
Loading...
اطلاعات دوره

مدت دوره

۳۱:۵۳:۴۳

تعداد قسمت ها

۳۹

تعداد دانشجو

۲۴۸ نفر

۱۶۴,۰۰۰ تـــــومان

اطلاعات مدرس

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

تعداد دوره ها

۵ مورد

آموزش SQL Server از مقدماتی تا پیشرفته در قالب فیلم

فیلم آموزش SQL Server از مقدماتی تا پیشرفته

در این بخش فیلم آموزش SQL Server از مقدماتی تا پیشرفته آماده کرده ایم که در 39 قسمت و 32 ساعت با کیفیت بالا و به زبان فارسی تهیه شده است. در ادامه به معرفی دوره پرداخته و سرفصل ها به همراه پیش نمایشی از بخش های مختلف آموزش قرار داده شده است.

معرفی دوره

با توجه بر گسترش مفاهیم داده و پایگاه داده ای در مباحث برنامه نویسی، دوره آموزشی پیش رو را برای آن دسته از علامندان به این موضوع در قالب فیلم آموزشی آماده و ارائه کرده ایم. امروزه جایگاه پایگاه داده در برنامه نویسی بسیار پراهمیت شده و بسایری از نرم افزارهای طراحی شده دینامیک و پویا شده اند. در گذشته بیشتر روی برنامه های ایستا تمرکز میشد و پایگاه داده رشد چندانی نداشت. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم که این موضوع را در قالب یک دوره آموزشی پیاده سازی نماییم. این دوره ارائه شده بر اساس مفاهیم پایگاه داده ای و SQL Server تهیه شده است. از مفاهیم ابتدایی تا کوئری نویسی و تابع نویسی در محیط SQL تا مفاهیم تکنولوژی LINQ در محیط برنامه نویسی. این آموزش به صورت مقدماتی تا پیشرفته ارائه و با نسخه های متخلف SQL کار شده است.

فهرست سرفصل های دوره آموزش SQL Server

قسمت اول:

 • شروع دوره پایگاه داده
 • معرفی دوره و استاد
 • معرفی مفاهیم اولیه پایگاه داده
 • تعریف های اولیه
 • بررسی نحوه ساخت جدول

قسمت دوم:

 • معرفی Schema در SQL
 • معرفی نسخه مورد استفاده Sql
 • بررسی نحوه ورود به محیط نرم افزار SQL Server
 • بررسی ورود به صورت لوکال و غیرلوکال
 • نحوه ساخت پایگاه داده در SQL Server
 • نحوه ساخت جدول در پایگاه
 • معرفی مقدار Null

قسمت سوم:

 • آشنایی با محیط کوئری نویسی
 • توضیح مقدماتی برای کوئری نویسی
 • معرفی نوع داده ها
 • بررسی نوع مقادیر عددی و کارکتری و و زمانی و باینری
 • نکاتی پیرامون نحوه انتخاب طول داده ها

قسمت چهارم:

 • آشنایی با نحوه تحلیل پایگاه
 • ساخت جدول و نام گذاری آن
 • معرفی جزئیات یک جدول
 • نحوه تنظیم schema
 • ارائه تمرین

قسمت پنجم:

 • حل تمرین های جلسه قبل
 • معرفی کلید اصلی
 • شناخت و نحوه تعیین کلید اصلی در جدول
 • نحوه درج داده در جدول
 • امکان ویرایش فیلدهای طراحی شده جداول

قسمت ششم:

 • آشنایی با محیط کدنویسی sql
 • معرفی کلمات کلیدی
 • معرفی دستور پرینت
 • نحوه ساخت جداول با دستور create table
 • نحوه معرفی فیلد های جدول
 • نحوه اضافه کردن کلید اصلی
 • نحوه معرفی هیچ مقدار هر فیلد
 • نحوه معرفی نوع داده های هر فیلد
 • معرفی دستور drop table

قسمت هفتم:

 • معرفی دستور select
 • معرفی دستورات select تو در تو
 • نحوه نام گذاری ستون ها با as
 • نکات نام گذاری ستون ها و روش های آن
 • جداسازی ستون ها با ویرگول

قسمت هشتم:

 • معرفی عملوندهای جمع و تفریق
 • معرفی عملوندهای ضرب و تقسیم
 • معرفی عملوندهای منفی و مثبت
 • اولیت دهی عملگرها با پردانتز
 • جابه جایی و تغییرات در عملوندها و مشکلات آنها

قسمت نهم

 • معرفی IDENTITY
 • نحوه ایجاد کوئری روی جدول با SELECT
 • معرفی تابع COUNT
 • معرفی کلیدواژه DISTINCT
 • خروجی گرفتن از مقادیر جدول به صورت تکی و چندتایی و کلی

قسمت دهم:

 • ادامه معرفی توابع
 • ایجاد تابع ماکسیموم
 • ایجاد تابع مینیموم
 • ایجاد تابع SUBSTRING
 • معرفی دستور SELECT INTO
 • معرفی دستور SELECT WHERE
 • معرفی دستور ORDER BY
 • معرفی دستور SELECT TOP

قسمت یازدهم:

 • معرفی دستور حذف اطلاعات جدول
 • معرفی دستور بروزرسانی اطلاعات جدول
 • معرفی دستور وارد کردن اطلاعات جدول
 • معرفی دستور شرطی ترکیبی با and و or

قسمت دوازدهم:

 • معرفی کلید خارجی
 • نحوه ایجاد کلید خارجی
 • نحوه ارتباط دهی جداول
 • معرفی Inner Join
 • تعیین وضعیت ویرایش و حذف در حالت ارتباط دو جدول

قسمت سیزدهم:

 • ایجاد inner join با دستور کوئری
 • ارتباط دهی جداول و خروجی گرفتن ترکیبی با دستور کوئری
 • معرفی بخش دیاگرام
 • ایجاد یک دیاگرام و نمایش ارتباط های جداول
 • معرفی توابع upper و lower

قسمت چهاردهم:

 • معرفی تابع AVG
 • معرفی تابع SUM
 • معرفی تابع ROUND
 • معرفی دستور UNION
 • ترکیب توابع یادشده و ایجاد کوئری پیچیده

قسمت پانزدهم:

 • معرفی دستور LIKE
 • معرفی دستور NOT LIKE
 • معرفی دستور BETWEEN
 • معرفی دستور NOT BETWEEN
 • معرفی تابع LEN برای شمارش کارکتر

قسمت شانزدهم:

 • نحوه ساخت توابع در محیط SQL
 • ایجاد تابع ساده رشته ای
 • ایجاد تابع ساده عددی
 • ایجاد تابع ترکیبی
 • ایجاد تابع توسعه یافته
 • ایجاد یک تابع برای محاسبه حاصل جمع
 • ایجاد تابع برای محاسبه مالیات ارزش افزوده

قسمت هفدهم

 • آشنایی با محیط شز گرائی واکشی اطلاعات
 • ایجاد یک VIEW برای پایگاه
 • نحوه انتخاب هر جدول و فیلدهای آن
 • معرفی بخش ALIAS
 • معرفی بخش FILTER
 • معرفی بخش SORT TYPE

قسمت هجدهم:

 • معرفی CASE WHEN THEN
 • نحوه اتصال رشته ها درواکشی داده ها
 • نحوه خروجی گرفتن به صورت درصد و سطر
 • نحوه ارتباط دهی تورد تو با INNER JOIN

قسمت نوزدهم:

 • معرفی کلید واژه HAVING
 • معرفی کلید واژه GROUP BY
 • نحوه حذف اطلاعات به صورت آبشاری
 • ساخت جدول دانشجو و دروس و حل تمرین های مختلف

قسمت بیستم:

 • معرفی انواع خطا در محیط SQL
 • آشنایی با خطای نحوی
 • آشنایی با خطای زمان اجرا
 • معرفی بلوک TRY
 • معرفی بلوک CATCH
 • معرفی تابع ERROR_LINE()

قسمت بیست و یکم:

 • ادامه بخش معرفی خطاها
 • معرفی تابع error_number
 • معرفی تابع error_message
 • معرفی تابع @@error
 • معرفی group by
 • کاربرد group by در گزارش گیری

قسمت بیست و دوم:

 • معرفی STORED PROCEDURES
 • نحوه ساخت یک STORED PROCEDURES در SQL Server
 • امکان ویرایش STORED PROCEDURES
 • تفاوت بین تابع و STORED PROCEDURES
 • نحوه فراخوانی و استفاده از STORED PROCEDURES

قسمت بیست و سوم:

 • شروع بخش بک آپ گیری
 • معرفی مزیت پشتیبانگیری
 • ایجاد بک آپ به صورت کوئری نویسی
 • ایجاد بک آپ به صورت differential
 • ایجاد بک آپ به صورت فایل
 • ایجا بک آپ به صورت شی گرایی

قسمت بیست و چهارم:

 • ادامه بخش بک آپ گیری
 • معرفی BACKUP LOG
 • معرفی دستورات مورد استفاده در BACKUP LOG
 • امکان ریکاوری کردن پایگاه در سه حالت
 • استفاده از بک آپ در پایگاه داده
 • نحوه ریستور کردن بک آپ پایگاه

قسمت بیست و پنجم:

 • معرفی نرمال سازی
 • تعریف نرمال سازی یک جدول
 • نحوه بوجود آمدن داده غیر نرمال
 • تاثیر اندازه داده در نرمال سازی
 • معرفی فرم ها نرمال سازی

قسمت بیست و ششم:

 • ادامه بحث نرمال سازی جدول
 • معرفی ایندکس
 • معرفی شاخص
 • نحوه تشخیص شاخص اصلی و ایندکس
 • نحوه ایجاد شاخاص اصلی در یک جدول

قسمت بیست و هفتم:

 • ادامه بخش ایندکس گذاری
 • نحوه ایجاد ایندکس فرعی
 • نحوه ایجاد چند ایندکس اصلی
 • روش های دیگر برای تعیین ایندکس اصلی و شاخص
 • ایجاد جدول با داده انبوه

قسمت بیست و هشتم:

 • ادامه بخش نرمال سازی
 • ایجاد جدولی با داده انبوه غیر ایندکس شده
 • ایجاد جدولی با داده انبوه ایندکس شده
 • تست و بررسی زمان دسترسی داده با ایندکس
 • تست و بررسی زمان دسترسی داده بدون ایندکس
 • تست و بررسی زمان دسترسی داده با ایندکس اشتباه
 • جمع بندی بخش نرمال سازی

قسمت بیست و نهم:

 • تعریف محدودیت ها
 • حل تمرین با موضوع داروخانه
 • ساخت جدول دارو و بیمار
 • معرفی ایندکس های جدول ها
 • ارتباط دهی جدول ها
 • امکان مقدار دهی پیش فرض برای فیلد ها
 • وارد سازی داده انبوه به جدول ها

قسمت سی ام:

 • معرفی نرم افزار report builder
 • ایجاد یک گزارش گیری ساده
 • ساخت جدول و ماتریکس
 • ساخت نمودار از روی داده
 • نمایش خروجی از روی گزارش اماده شده

قسمت سی و یکم:

قسمت سی و دوم:

 • معرفی روش data connection ویژوال
 • ایجاد پایگاه داده sql در ویژوال
 • ارتباط دهی ویژوال با sql به صورت data connection
 • ایجاد محیط کوئری نویسی در data connection
 • بررسی بخش خای مختلف data connection

قسمت سی و سوم:

 • نحوه اضافه کردن پایگاه داده با net به ویژوال
 • نحوه فراخوانی پایگاه با روش sql connection
 • نحوه فراخوانی پایگاه با روش جدید Linq

قسمت سی و چهارم:

 • نحوه نوشتاری دستورات لینک
 • معرفی نوشتار ساده و لامبدا
 • نحوه دستورات شرطی در linq
 • خروجی گرفتن از لیست آرایه ای و پایگاه داده در linq

قسمت سی و پنجم:

 • معرفی تابع min در linq
 • معرفی تابع max در linq
 • معرفی تابع Avg در linq
 • معرفی تابع Aggr در linq
 • معرفی دستور SelectMany در linq
 • نحوه ساخت یک جدول مجازی در linq

قسمت سی و ششم:

 • معرفی دستور order by در linq
 • معرفی دستور take در linq
 • معرفی دستور skip در linq
 • معرفی Startwith و endwith در linq
 • نحوه مرتب سازی نزولی و صعودی در linq

قسمت سی و هفتم:

 • معرفی تابع Count
 • معرفی تابع ToList
 • معرفی تابع AddRange و Add
 • معرفی تابع RemoveRange و Remove
 • معرفی تابع FirstOrDefault و First
 • معرفی تابع LastOrDefault و Last
 • معرفی تابع SingleOrDefault و Single

قسمت سی و هشتم:

 • معرفی دستورات join در linq
 • معرفی دستورات Group join در linq
 • معرفی تابع DefaultIfEmpty
 • معرفی تابع Union
 • معرفی تابع Except
 • معرفی تابع Intersect

قسمت سی و نهم:

 • نحوه وارد سازی داده به پایگاه از طریق linq
 • نحوه ویرایش داده پایگاه از طریق linq
 • نحوه حذف داده از پایگاه با linq
 • معرفی مختصر از پایگاه اکسس
 • جمه بندی نهایی دوره
 


بخش نحوه ارتباط دهی جداول

بخش نحوه ساخت یک STORED PROCEDURES

بخش ایجاد بک آپ به صورت کوئری نویسی

بخش نحوه فراخوانی پایگاه با روش جدید Linq


تصویر اول
تصویر دوم
تصویر سوم
تصویر چهار
تصویر پنجم
تصویر ششم
تصویر هفتم
تصویر هشتم
باکس دانلود
شناسه:
۶۱۲۲
مدت دوره:
۳۱:۵۳:۴۳
قسمت ها:
۳۹
اندازه فایل:
۲.۹۴۰ گیگابابت
مدرس:
مهندس علی بهارلو
قیمت:
۱۶۴,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۱۹ مورد)
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  زیبا سه شنبه , 10 اردیبهشت

  سلام من رشتم شبکه هست و امنیت کار میکنم. و حالا متسفانه به دلیل مشکلات کاری در یک پروژه نیازمند یادگیری sql server هستم. و من هیج اشنایی با برنامه نویسی ندارم. خواستم بدونم ایا من با تهیه این مجموعه قادر خواهم بود که یاد بگیرم و در پروژه کمکم کند یا نه؟ ممنون میشم سریع تر پاسخ دهید. سپاس

  • تصویر آواتار کاربر 124
   AmRoسه شنبه , 10 اردیبهشت

   اگه نیازی به ساخت برنامه با زبان دیگه ای نباشه...بله میتونید با تهیه این دوره Sql Server یاد بگرین.

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  رضا پنجشنبه , 3 مرداد

  درود من دوره مقدماتی sql رو گذروندم با دستوراتش و ... کوئری نویسی و مسلط شدم ولی نمیدونم اینا به چه کاری میاد ! با توجه با درخواست بازار جهت استخدام پشتیبان نرم افزار و مسلط به sql ، حتما باید زبان برنامه نویسی بلد باشم یا sql کفایت میکنه ؟

 3. تصویر آواتار کاربر 0
  mitra سه شنبه , 29 بهمن

  من می خوام از داخل یه عکس که توسط دوربین گرفته میشه پلاک ماشین داخل عکس رو در بیارم و این مشخصات پلاک و زمان و تاریخ رو داخل یک جدول ذخیره کنم. حالا هر وقت خواستم به این اطلاعات دسترسی داشته باشم. باید از sql server استفاده کنم؟

  • تصویر آواتار کاربر 124
   AmRoسه شنبه , 29 بهمن

   دقیق متوجه منظورتون نشدم...ولی خوب SQL Server یه نرم افزار مدیریت داده است و شما میتونید هر نوع داده ای رو توش ذخیره کنید و هر موقع هم که نیاز شد داده ها رو بخونید.

 4. تصویر آواتار کاربر 1574
  محسن شریفی یکشنبه , 28 اردیبهشت

  همه جا گفتن smallint ، 2 بایت و int 4 بایت فضا اشغال میکنه شما تو بخش 3 گفتید 5 و 10؟

 5. تصویر آواتار کاربر 1936
  سعید شنبه , 5 مهر

  خسته نباشید، لینک دانلودی که برای بنده ارسال شده است تاریخ اعتبار آن به اتمام رسیده است، در تلگرام و ایمیل برای شما ارسال نمودم که لینک را مجدد برای بنده ارسال بفرمایید تا بتونم از آموزش استفاده کنم

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهشنبه , 5 مهر

   بله لینک های دانلود ایجاد شده مدت دار هستند و یک ماه اعتبار دارند و باید در این مدت دانلود انجام بشه ، در تلگرام پیام بدین تا مدت آن تمدید شود.

 6. تصویر آواتار کاربر 1982
  دانيال غيبيان طوسي دوشنبه , 7 مهر

  چرا لینک های دانلود خرابه؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهدوشنبه , 7 مهر

   سرور دانلود متاسفانه برای چند ساعتی دچار مشکل شده بود که برطرف شد.

 7. تصویر آواتار کاربر 0
  علی یکشنبه , 13 مهر

  سلام.میخواستم بدونم زبان استفاده شده در دوره شما درون نرم افزار ویژوال استدیو چی هست؟و آیا نحوه ساخت فرم های کاربردی در C# رو توضیح میدی؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهیکشنبه , 13 مهر

   این دوره مخصوص آموزش SQL Server است اگر دنبال دوره کامل و جامعی برای زبان سی شارپ هستید بهتره از آموزش صفر تا صد سی شارپ استفاده کنید که از مقدماتی تا پیشرفته زبان سی شارپ را آموزش داده و به صورت پروژه محور هم است.

 8. تصویر آواتار کاربر 0
  حسین رضایی چهارشنبه , 24 دی

  سلام استاد خداقوت🌹🌹 خواستم تشکر کنم بابت آموزشsql server توی بحث ارتباط دهی جداول واقعا خیلی ساده رونو کامل توضیح دادید ومن خیلی خوب متوجه شدم بابت قیمت پایین آموزشهاتون هم ممنون چون من تو هرسایتی دیدم بالای ۱۵۰ تومن بوده انشاالله همیشه موفق باشید

 9. تصویر آواتار کاربر 3089
  بهنام علمشاهی چهارشنبه , 10 شهریور

  سلام خسته نباشید... آیا بعد این دوره نیازمند دوره دیگری برای تکمیل داریم یا فقط تمرین کنیم؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهچهارشنبه , 10 شهریور

   بعد از آموزش SQL Server بهتره در محیط ویژوال استادیو برای خودتون یه پروژه تعریف کنید و روی اون به صورت واقعی کار کنید

 10. تصویر آواتار کاربر 3089
  بهنام علمشاهی چهارشنبه , 10 شهریور

  سلام خسته نباشید آیا بعد این دوره نیازمند دوره دیگر ( تکمیلی) هستیم یا فقط تمرین کنیم؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهچهارشنبه , 10 شهریور

   این دوره کامل و جامع است و نیازی به تکمیلی نداره فقط اگر می خواهید به صورت کاربردی مثلا در سی شارپ ازش استفاده کنید باید بخش استفاده از دیتابیس در سی شارپ رو حتما یاد بگیرید.

 11. تصویر آواتار کاربر 0
  Nh پنجشنبه , 25 شهریور

  سلام این آموزش مربوط به چه نسخه ای از sql هست؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهپنجشنبه , 25 شهریور

   این آموزش مربوط به نسخه SQL Server 2016 است همین مورد رو آموزش ببینید بقیه نسخه ها هم می تونید به راحتی ازش استفاده کنید