آموزش انگولار متریال

مباحث پایه انگولار متریال

Form Controls در انگولار متریال

Navigation در انگولار متریال

Layout در انگولار متریال

Buttons - Indicators در انگولار متریال

Popups - Modals در انگولار متریال

Data Table در انگولار متریال

کنترل Grid List در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

  • سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
  • بازدید ۵۳۰ نفر

تصویر angular-material-7-grid-list_6388 کنترل Grid List در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

کنترل Grid List در انگولار متریال

<mat-grid-list> یک دستورالعمل انگولار است که به منظور ایجاد Grid List مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش چگونگی استفاده از این دستورالعمل را برای ایجاد یک Grid List را با یک مثال ساده بررسی خواهیم کرد.

ایجاد برنامه انگولار

در ادامه برنامه ای که در بخش ایجاد پروژه در انگولار ایجاد کرده بودیم را برای استفاده از کنترل <mat-grid-list> تغییر می دهیم.

محتوای فایل app.module.ts را مانند نمونه زیر تغییر دهید:

محتوای فایل app.component.css:

محتوای فایل app.component.html:

نتیجه

بعد از اجرای برنامه خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

تصویر angular-material-7-grid-list_6388_1 کنترل Grid List در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

جزئیات

  • در ابتدا ما با استفاده از دستورالعمل mat-grid-list یک لیست به صورت گرید ایجاد کرده ایم.
  • سپس با استفاده از دستورالعمل mat-grid-tile آیتم های مورد نظر را به صورت کاشی به این لیست اضافه نموده ایم.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است