آموزش انگولار متریال

مباحث پایه انگولار متریال

Form Controls در انگولار متریال

Navigation در انگولار متریال

Layout در انگولار متریال

Buttons - Indicators در انگولار متریال

Popups - Modals در انگولار متریال

Data Table در انگولار متریال

کنترل Input در انگولار متریال ۷ – آموزش انگولار متریال

 • چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
 • بازدید ۴۵۴ نفر

angular material 7 input 6359 تصویر

کنترل Input در انگولار متریال ۷

<mat-input> یک دستورالعمل انگولار است که به منظور ایجاد کنترل های <input> و <textarea> در داخل کنترل <mat-form-field> استفاده می شود.

این کنترل می تواند نوع های زیر را داشته باشد:

 • color
 • date
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • password
 • search
 • tel
 • text
 • time
 • url
 • week

در این بخش چگونگی ایجاد و استفاده از یک <mat-input> در انگولار را بررسی خواهیم کرد.

ایجاد برنامه انگولار

در ادامه برنامه ای که در بخش ایجاد پروژه در انگولار ایجاد کرده بودیم را برای استفاده از کنترل <mat- input> تغییر می دهیم.

محتوای فایل app.module.ts را مانند نمونه زیر تغییر دهید:

محتوای فایل app.component.css:

محتوای فایل app.component.ts:

محتوای فایل app.component.html:

نتیجه

بعد از اجرا برنامه خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

angular material 7 input 6359 1 تصویر

جزئیات

 • در ابتدا ما با استفاده از mat-form-field یک Form Field ایجاد کرده ایم.
 • سپس با استفاده از input و خاصیت matInput یک کنترل به Form Field اضافه کرده ایم.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است