آموزش انگولار متریال

مباحث پایه انگولار متریال

Form Controls در انگولار متریال

Navigation در انگولار متریال

Layout در انگولار متریال

Buttons - Indicators در انگولار متریال

Popups - Modals در انگولار متریال

Data Table در انگولار متریال

Paginator در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

  • دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
  • بازدید ۴۷۷ نفر

تصویر angular-material-7-paginator_6426 Paginator در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

Paginator در انگولار متریال

<mat-paginator> یک دستورالعمل انگولار است که به منظور صفحه بندی مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش چگونگی استفاده از این دستورالعمل را با استفاده از یک مثال ساده بررسی خواهیم کرد.

ایجاد برنامه انگولار

در ادامه برنامه ای که در بخش ایجاد پروژه در انگولار ایجاد کرده بودیم را برای استفاده از کنترل <mat-paginator> تغییر می دهیم.

محتوای فایل app.module.ts را مانند نمونه زیر تغییر دهید:

محتوای فایل app.component.html:

نتیجه

تصویر angular-material-7-paginator_6426_1 Paginator در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

بعد از اجرای برنامه خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

جزئیات

  • در مثال فوق ما با استفاده از mat-paginator یک paginator را ایجاد کرده و رویداد change آن را هندل می کنیم.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است