آموزش انگولار متریال

مباحث پایه انگولار متریال

Form Controls در انگولار متریال

Navigation در انگولار متریال

Layout در انگولار متریال

Buttons - Indicators در انگولار متریال

Popups - Modals در انگولار متریال

Data Table در انگولار متریال

کنترل Progress Spinner در انگولار متریال ۷ – آموزش انگولار متریال

  • شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
  • بازدید ۶۴ نفر

angular material 7 progress spinner 6416 تصویر

کنترل Progress Spinner در انگولار متریال

<mat-progress-spinner> یک دستورالعمل انگولار است که به منظور ایجاد progress spinner با استایل متریال دیزاین مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش چگونگی ایجاد انواع progress spinner را در انگولار متریال با یک مثال ساده بررسی خواهیم کرد.

ایجاد برنامه انگولار

در ادامه برنامه ای که در بخش ایجاد پروژه در انگولار ایجاد کرده بودیم را برای استفاده از کنترل <mat-progress-spinner> تغییر می دهیم.

محتوای فایل app.module.ts را مانند نمونه زیر تغییر دهید:

محتوای فایل app.component.css:

محتوای فایل app.component.html:

محتوای فایل app.component.ts :

نتیجه

بعد از اجرای برنامه خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

angular material 7 progress spinner 6416 1 تصویر

جزئیات

  • در مثال فوق ما با استفاده از دستورالعمل mat-progress-spinner دو نوع از progress spinner را ایجاد کرده ایم.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است