آموزش انگولار متریال

مباحث پایه انگولار متریال

Form Controls در انگولار متریال

Navigation در انگولار متریال

Layout در انگولار متریال

Buttons - Indicators در انگولار متریال

Popups - Modals در انگولار متریال

Data Table در انگولار متریال

کنترل Stepper در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

  • سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
  • بازدید ۵۰۳ نفر

تصویر angular-material-7-stepper_6393 کنترل Stepper در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

کنترل Stepper در انگولار متریال

<mat-stepper> یک دستورالعمل انگولار است که به منظور ایجاد Stepper مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش چگونگی ایجاد و استفاده از این کنترل را با استفاده از یک مثال ساده بررسی خواهیم کرد.

ایجاد برنامه انگولار

در ادامه برنامه ای که در بخش ایجاد پروژه در انگولار ایجاد کرده بودیم را برای استفاده از کنترل <mat- stepper> تغییر می دهیم.

محتوای فایل app.module.ts را مانند نمونه زیر تغییر دهید:

محتوای فایل app.component.html:

محتوای فایل app.component.ts:

نتیجه

بعد از اجرای برنامه خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

تصویر angular-material-7-stepper_6393_1 کنترل Stepper در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

جزئیات

  • در ابتدا ما با استفاده از دستورالعمل mat-stepper یک Stepper ایجاد کرده ایم.
  • سپس با استفاده از دستورالعمل mat-step محتوای مربوط به هر مرحله را اضافه نموده ایم.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است