آموزش انگولار متریال

مباحث پایه انگولار متریال

Form Controls در انگولار متریال

Navigation در انگولار متریال

Layout در انگولار متریال

Buttons - Indicators در انگولار متریال

Popups - Modals در انگولار متریال

Data Table در انگولار متریال

جدول (Table) در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

تصویر angular-material-7-table_6430 جدول (Table) در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

جدول (Table) در انگولار متریال

<mat-table> یک دستورالعمل انگولار است که به منظور ایجاد جدول با استایل متریال دیزاین مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش چگونگی استفاده از این دستورالعمل را با یک مثال ساده بررسی خواهیم کرد.

ایجاد برنامه انگولار

در ادامه برنامه ای که در بخش ایجاد پروژه در انگولار ایجاد کرده بودیم را برای استفاده از کنترل <mat-table> تغییر می دهیم.

محتوای فایل app.module.ts را مانند نمونه زیر تغییر دهید:

محتوای فایل app.component.html:

محتوای فایل app.component.css:

محتوای فایل app.component.ts:

نتیجه

بعد از اجرای برنامه خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

تصویر angular-material-7-table_6430_1 جدول (Table) در انگولار متریال 7 – آموزش انگولار متریال

جزئیات

  • در مثال فوق ما ابتدا یک جدول ایجاد کرده ایم.
  • سپس mat-Table را به آن اضافه و tr و th آن را با استفاده از mat-row و mat-header-row هندل کرده ایم.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است