Http Client در انگولار ۷ – آموزش انگولار ۷

angular7 http client 6628 تصویر

Http Client در انگولار ۷

HttpClient در انگولار ۷ به ما کمک می کند تا داده ها را از یک منبع خارجی دریافت/ارسال کنیم. برای استفاده از HttpClient باید ماژول مربوط به آن را اضافه کنیم. در این بخش نحوه استفاده از قابلیت HttpClient انگولار ۷ را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که در بالا گفته شد برای استفاده از HttpClient باید ابتدا ماژول مربوط به آن را به فایل app.module.ts اضافه کنید.

مانند نمونه زیر:

در کد فوق ماژول HttpClientModule از @angular/common/http وارد کرده و آن را به بخش imports اضافه کرده ایم. ما برای گرفتن داده ها از سرور، از ماژول httpclient که در بالا اعلان شده است، استفاده می کنیم.

محتوای فایل myservice.service.ts:

در کد فوق ما یک متد به نام getData تعریف کرده ایم که اطلاعات را از URL مشخص شده گرفته و باز میگرداند. این متد در داخل فایل app.component.ts فراخوانی می شود.

مانند نمونه زیر:

در کد فوق متد getData که یک خروجی از نوع observable باز میگرداند، فراخوانی شده است. متدی که برای subscribe مشخص شده است، اطلاعات را میگیرد و در کنسول چاپ می کند.

خروجی برنامه در مرورگر:

angular7 http client 6628 1 تصویر

شما می توانید به این اطلاعات در فایل html دسترسی داشته باشید.

مانند نمونه زیر:

خروجی:

angular7 http client 6628 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است