اتصال بلوک ها (Chaining Blocks) در بلاک چین – آموزش بلاک چین

تصویر blockchain-chaining-blocks_10774 اتصال بلوک ها (Chaining Blocks) در بلاک چین - آموزش بلاک چین

اتصال بلوک ها (Chaining Blocks) در بلاک چین

در این بخش از آموزش بلاک چین، نحوه اتصال بلوک ها به یک دیگر را بررسی کرده ایم. بلوک هایی که توسط استخراج کننده های مختلف ایجاد شده اند به یک دیگر متصل شده و چیزی را تشکیل می دهند که به عنوان دفتر عمومی توزیع شده (Distributed Public Ledger) شناخته می شود.

تصویر blockchain-chaining-blocks_10774_1 اتصال بلوک ها (Chaining Blocks) در بلاک چین - آموزش بلاک چین

هر یک از بلوک های موجود در زنجیر شامل پیام های مربوط تراکنش ها است. هر کدام از بلوک ها ممکن است توسط هر ماینری ایجاد شده باشد. اگر به شکل فوق توجه کرده باشید متوجه می شوید که در هنگام افزودن بلوک جدید، هش مربوط به بلوک قبلی به آن اضافه می شود.

بنابراین یک ماینر هنگام ایجاد بلوک جدید، هش مربوط به آخرین بلوک در زنجیر را بر می دارد و آن را با مجموعه پیام های خود ترکیب می کند و یک هش جدید برای بلوک جدید ایجاد می کند. این بلوک جدید اکنون به عنوان انتهای زنجیر در نظر گرفته می شود. بنابراین زنجیر همچنان رشد می کند زیرا بلوک های جدید توسط ماینرهای مختلف به آن اضافه می شود.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است