پاداش استخراج کنندگان – آموزش بلاک چین

  • شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
  • بازدید ۴۹۱ نفر

تصویر blockchain-incentives-to-miners_10785 پاداش استخراج کنندگان - آموزش بلاک چین

پاداش استخراج کنندگان

ممکن است در یک دوره زمانی معین تعداد زیادی از تراکنش ها به یک ماینر ارسال شود. حداکثر اندازه برای یک بلوک از قبل در سیستم تعریف شده است و لازم است فقط تعداد معینی از تراکنش ها در بلوک گنجانده شوند.

تعداد تراکنش های یک بلوک بر اساس اندازه بلوک از پیش تعریف شده و میانگین طول هر بلوک تعیین می شود. نکته مهم در اینجا این است که فرستنده نباید اطلاعات زیادی در پیام خود قرار دهد تا اندازه آن کم باشد و در نتیجه باعث تحریک معدنچی شود تا قبل از سایر پیامه ای طولانی، آن ها را بپذیرد.

یک فرستند به طور کلی هزینه تراکنش را بر اساس تعداد معینی بیت کوین اضافه می کند تا ماینر یا استخراج کننده را برای ورود زودهنگام به بلاک خود تشویق کند. موضوع دیگر در ایجاد بلاک چین، اندازه آن است. در طول یک دوره زمانی، کل بلاک چین ممکن است به اندازه ای بزرگ شود که یک گره نتواند آن را بر روی دیسک ذخیره کند. در ادامه نحوه حل شدن این مشکل توسط درخت مرکل را بررسی می کنیم.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است