کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان دلفی به صورت PDF بخش دوم

 • یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
 • بازدید ۴,۸۲۵ نفر

تصویر book-of-programming-delphi-part2-pdf_782 کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان دلفی به صورت PDF بخش دوم

کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان دلفی

در این بخش کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان دلفی بخش دوم را آماده کرده ایم که توسط مهدی محبیان در 268 صفحه و به صورت فایل PDF ارائه شده است. در ادامه می توانید توضیحاتی در مورد این کتاب آموزشی را مشاهده کرده و آن را به رایگان دانلود کنید.

معرفی دلفی

دلفی (به انگلیسی: Delphi) محصول شرکت Borland می باشد که به عنوان نسل جدید کامپایلر های پاسکال بعد از ساخته شدن اولین نسخه پاسکال در 15 سال پیش به بازار عرضه شد. دلفی امروزه جزء زبان های برنامه نویسی مشهور و محبوب محسوب می شود و در دانشگاه های زیادی به صورت تخصصی آموزش داده می شود. زبان برنامه نویسی دلفی بعد از انتشارش در سال 1995، جزء اولین ابزار هایی بود که از امکان از توسعهٔ نرم‌افزار بر مبنای متدولوژی راد (RAD: Rapid application development) پشتیبانی می کرد. قبل از ارائه نسخه 6 زبان برنامه نویسی دلفی نرم افزار هایی نوشته با آن به طور مستقیم از کتاب خانه های ویندوز و کتاب خانه مخصوص خود (VCL) استفاده می کرد اما بعد منتشر شدن نسخه ششم از این زبان، امکان استفاده از کتاب خانه های دات نت نیز به آن افزوده شده است. این زبان برنامه نویسی جایگاه مناسبی در میان برنامه نویسان ایرانی دارد و می توان آن را یکی از رایج ترین زبان های برنامه نویسی در ایران دانست.

سرفصل های کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان دلفی

دلفی چیست و مزیت آن چگونه است؟

 • توسعه برنامه ها با دلفی
 • محیط توسعه یکپارچه (IDE)
 • طراحی برنامه ها
 • توسعه دادن برنامه ها
 • ایجاد پروژه ها
 • ویرایش کد
 • کامپایل برنامه ها
 • اشکال زدایی برنامه ها
 • انتشار برنامه ها
 • استفاده از کتابخانه هاي اجزا
 • دریافت کتابخانه هاي اجزا

خاصیتها، متدها و رویدادها

 • خاصیتها
 • متدها
 • رویدادها
 • رویدادهاي کاربر
 • رویدادهاي سیستم

پاسکال شی گرایی و کتابخانه هاي کلاس

 • استفاده از مدل شیء
 • یک شیء چیست ؟
 • بازرسی یک شیء دلفی
 • تغییر نام یک جزء
 • ارث بري داده و کد از یک شیء
 • دامنه (سطح دسترسی) و توصیف کنندهها
 • published و public ،protected ،private اعلانهاي
 • استفاده از متغیرهاي شیء
 • ایجاد، نمونه سازي و تخریب اشیاء
 • اجزا و حق مالکیت

اشیاء، اجزا و کنترلها

 • TObject شاخه
 • TPersistent شاخه
 • TComponent شاخه
 • TControl شاخه
 • TWinControl/TWidgetControl شاخه
 • خاصیتهاي مشترك براي TControl
 • خاصیتهاي عملیاتی
 • خاصیتهاي موقعیت، اندازه و تراز
 • خاصیتهاي نمایشگري
 • خاصیتهاي والد
 • خاصیت پیمایش یا نویگیشن
 • خاصیتهاي کشیدن و رها کردن (drop-and-Drag (62
 • خاصیتهاي کشیدن و موقوف کردن (dock-and-Drag) (تنها برايVCL  (
 • رویدادهاي استاندارد مشترك براي TControl
 • خاصیتهاي مشترك براي TWinControl و TWidgetControl
 • خاصیتهاي اطلاعات همگانی
 • خاصیتهاي نمایش سبک حاشیه
 • خاصیتهاي ناوبري (پیمایش)
 • خاصیتهاي کشیدن و موقوف کردن (تنها براي VCL .
 • رویدادهاي مشترك براي TWinControl و TWidgetControl
 • ایجاد واسط کاربري برنامه
 • استفاده از اجزاي دلفی
 • تنظیم خاصیتهاي جزء
 • استفاده از ناظر شیء
 • استفاده از ویرایشگرهاي خاصیت
 • تنظیم خاصیتها در زمان اجرا

فراخوانی متدها

 • کار با رویدادها و گردانندههاي رویداد
 • تولید یک گرداننده رویداد جدید
 • تولید یک گرداننده براي رویداد پیش فرض یک جزء
 • مکان یابی گرداننده هاي رویداد
 • پیوست یک رویداد با یک گرداننده رویداد موجود
 • استفاده از پارامتر Sender
 • نمایش و کدنویسی رویدادهاي اشتراکی
 • مرتبط کردن رویدادهاي منو با گردانندههاي رویداد
 • پاك کردن گرداننده هاي رویداد

CLX و VCL اجزاي

 • اضافه کردن اجزاي سفارشی به پالت اجزا
 • کنترلهاي متن
 • خاصیتهاي کنترل متن
 • خاصیتهاي کنترلهاي یادداشت و متن پیشرفته
 • کنترلهاي متن پیشرفته
 • کنترلهاي ورودي اختصاصی شده
 • (Scroll bars) لغزان میله هاي
 • Track bars
 • کنترل هاي Up-down
 • کنترل هاي ویرایش اسپین (edit Spin) (تنها براي CLX
 • کنترل هاي کلید داغ (key Hot) (تنها براي VCL
 • کنترل هاي اسپلیتر (Splitter
 • دکمه ها و کنترل هاي مشابه
 • کنترل هاي دکمه (Button
 • دکمه هاي بیت مپ ..
 • دکمه هاي سرعتی (Speed
 • چک باکس ها ( box Checkها)
 • دکمه هاي رادیویی (button Radioها)
 • میله برنامه Toolbar
 • Cool bar
 • اداره کردن فهرست ها
 • جعبه هاي فهرست (box Listها) و جعبه هاي فهرست-چک (box list-checkها)
 • (Combo box) کومبو جعبه
 • (Tree view) درختی نماي
 • هاList view
 • جمع کننده هاي تاریخ- زمان و تقویم هاي ماه
 • اجزاي گروه بندي
 • radio group و Group box
 • (Panel) پانل

کارهاي رایج برنامه نویسی

 • شناخت کلاسها
 • تعریف کلاسها
 • اداره کردن اسنثناها
 • حفاظت بلوكهاي کد
 • پاسخ دادن به اسنثناها
 • اجراي کد پاك سازي
 • اداره کردن یک اسنثنا
 • اسنثناها و فلوي کنترل
 • تورفتگی پاسخ به اسنثناها
 • حفاظت از تخصیص منابع
 • چه نوع از منابع نیاز به حفاظت دارند؟
 • ایجاد یک بلوك حفاظت از منابع
 • رسیدگی به اسنثناهاي RTL
 • اسنثناهاي RTL چیستند
 • ایجاد یک گرداننده اسنثنا
 • دستورات رسیدگی به اسنثنا
 • استفاده از وهله اسنثنا
 • سطح دسترسی گرداننده هاي اسنثنا
 • فراهم کردن گرداننده هاي اسنثنا پیش فرض
 • اداره کردن کلاس هاي استثناها
 • بازتولید استثناء
 • اداره کردن استثناهاي اجزا
 • رسیدگی به استثناء با منابع بیرونی
 • اسنثناهاي خاموش
 • تعریف اسنثناهاي سفارشی خودتان
 • اعلان یک نوع شیء اسنثنا
 • برانگیختن یک استثناء (تولید استثناء)

استفاده از واسط ها ( interfaceها)

 • واسطها به عنوان یک مشخصه زبانی
 • پیاده سازي واسط ها در سرتاسر سلسله مراتب
 • استفاده از واسط ها با روالها
 • IInterface پیاده سازي
 • TInterfacedObject
 • استفاده از عملگر as
 • استفاده مجدد از کد و نمایندگی (نیابت / delegation
 • استفاده از پیاده سازي ها براي نیابت
 • (Aggregation ) تراکم
 • مدیریت حافظه شیءهاي واسط
 • استفاده از شمارش ارجاع
 • عدم استفاده از شمارش ارجاع
 • استفاده از واسط ها در برنامه هاي توزیع شده
 • تعریف واریانتهاي سفارشی
 • ذخیره کردن داده یک نوع واریانت سفارشی
 • ایجاد یک کلاس براي توانا کردن نوع واریانت سفارشی
 • دراختیار قراردادن قالببندي
 • پیادهسازي عملیاتهاي باینري
 • پیادهسازي عملیاتهاي مقایسه
 • پیادهسازي عملیاتهاي یکانی (operation unary
 • کپی کردن و پاك کردن واریانتهاي سفارشی
 • بارگذاري و ذخیره کردن مقادیر واریانت سفارشی
 • استفاده از فرزند TCustomVariantType
 • نوشتن تسهیلاتی براي کار کردن با یک نوع واریانت سفارشی
 • پشتیبانی کردن از خاصیتها و متدها در واریانتهاي سفارشی
 • استفاده کردن از TInvokeableVariantType
 • استفاده کردن از TPublishableVariantType

کار کردن با رشته ها

 • انواع کاراکتر
 • انواع رشته
 • رشته هاي کوتاه
 • رشته هاي بلند
 • رشته پهن
 • PChar نوع
 • OpenString
 • روتین هاي اداره کردن رشته ي کتابخانه زمان اجرا
 • روتین هاي کاراکتر پهن
 • روتین هاي رشته بلند به کار رفته به طور عمومی
 • اعلان کردن و مقداردهی کردن رشته ها
 • ترکیب کردن و تبدیل کردن انواع رشته
 • PChar به String تبدیلات
 • String وابستگی هاي
 • برگرداندن یک متغیر محلی PChar
 • ارسال کردن یک متغیر محلی به عنوان یک PChar
 • فرمانهاي کامپایلر براي رشته ها
 • رشته ها و کاراکترها: عناوین مربوط

کارکردن با فایلها

 • دست کاري کردن فایلها
 • پاك کردن یک فایل
 • پیدا کردن یک فایل
 • تغییر نام دادن یک فایل
 • روتین هاي تاریخ و زمان براي فایل
 • کپی کردن یک فایل
 • انواع فایل با O/I فایل
 • استفاده از جریانهاي فایل
 • استفاده کردن از دستگیره فایل
 • خواندن و نوشتن به فایلها
 • خواندن و نوشتن رشتهها
 • جستجو کردن یک فایل
 • موقعیت و اندازه فایل
 • کپی کردن
 • تبدیل کردن اندازه گیري ها
 • انجام دادن تبدیلات
 • انجام دادن تبدیلات ساده
 • انجام دادن تبدیلات پیچیده
 • اضافه کردن انواع اندازهگیري جدید
 • ایجاد کردن یک خانواده تبدیل ساده و اضافه کردن واحدها

اعلان متغیرها

 • ثبت کردن خانواده تبدیل
 • ثبت کردن واحدهاي اندازهگیري
 • استفاده کردن از واحدهاي جدید
 • استفاده کردن از یک تابع تبدیل
 • اعلان کردن متغیرها
 • ثبت کردن خانواده تبدیل
 • ثبت کردن واحد پایه
 • نوشتن متدهایی براي تبدیل به/از واحد پایه
 • ثبت کردن واحدهاي دیگر
 • استفاده کردن از واحدهاي جدید
 • استفاده کردن از یک کلاس براي مدیریت تبدیل ها
 • ایجاد کردن کلاس تبدیل
 • اعلان کردن متغیرها
 • ثبت کردن خانواده تبدیل و واحدهاي دیگر
 • استفاده کردن از واحدهاي جدید
 • تعریف انواع داده
 • کامپایل و اجراي برنامهها، اجزا و کتابخانه ها
 • ایجاد کردن برنامه ها
 • GUI برنامه هاي
 • مدلهاي واسط کاربر
 • SDI برنامه هاي
 • MDI برنامه هاي
 • تنظیم گزینه هاي IDE ،پروژه و کامپایل
 • تنظیم گزینه هاي پیش فرض براي پروژه
 • الگوهاي برنامه نویسی
 • برنامه هاي کنسول
 • برنامه هاي سرویس دهنده
 • ریسمان هاي سرویس
 • خاصیت هاي اسم سرویس
 • TDependency خاصیتهاي
 • خاصیتهاي اسم TService
 • اشکالزدایی سرویس ها

ایجاد بسته ها (packageها) و DLLها

 • چه وقت از بسته ها و DLLها استفاده کنیم؟
 • نوشتن برنامه هاي پایگاه داده
 • طراحی واسط کاربري برنامه
 • کنترل کردن رفتار برنامه
 • استفاده از فرم اصلی (form main
 • اضافه کردن فرمها
 • پیوند دادن فرمها
 • پرهیز از ارجاعات یونیت چرخشی
 • پنهان کردن فرم اصلی
 • کار کردن در تراز برنامه
 • اداره کردن صفحه نمایش
 • مدیریت طرح بندي
 • پاسخ دهی به اعلام رویداد
 • استفاده از فرم ها
 • کنترل کردن زمانی که فرم ها در حافظه پهلو میگیرند
 • نمایش دادن یک فرم که به صورت خودکار ایجاد شده
 • ایجاد فرم ها به طور پویا
 • ایجاد فرم هاي modeless از قبیل پنجره ها
 • استفاده از یک متغیر محلی براي ایجاد یک وهله فرم
 • ارسال آرگومان هاي اضافی به فرمها
 • بازیابی داده ها از فرم ها
 • بازیابی داده ها از فرم هاي modeless
 • بازیابی داده از فرم هاي modal
 • استفاده مجدد از اجزا و گروه هایی از اجزا
 • ایجاد و استفاده از قالب هاي جزء
 • کار کردن با فریم ها
 • ایجاد کردن فریم ها
 • اضافه کردن فریم ها به پالت اجزا
 • به کار بردن و ویرایش کردن فریم ها
 • به اشتراك گذاشتن فریم ها
 • سازماندهی اعمال براي میله هاي برنامه و منوها
 

باکس دانلود
شناسه:
۷۸۲
صفحات:
۲۶۸ صفحه
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۳.۲۳ مگابایت
کتاب های مرتبط
کتاب مرجع کامل جاوا

بازدید ۵۱۱۸ نفر
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۴ مورد)
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  لیلا صمدی دوشنبه , 18 دی

  سلام من یه برنامه دارم که بانکش اکسسه و با ado وصله وقتی می خواد ۲ تا رکورد با اطلاعات مشابه ثبت کنه موقع حذف دچار مشکل میشه علتش چی می تونه باشه ؟

  • تصویر آواتار کاربر 0
   amirدوشنبه , 18 دی

   اگر با primery key فیلد های خودتون را تعریف کرده باشید به مشکل نمیخورید.

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  شهروز باقری یکشنبه , 24 دی

  سلام برنامه ماشین حساب به زبان دلفی رو می تونید تا آخر این هفته به همراه توضیحاتش برام تهیه ش کنید ؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهیکشنبه , 24 دی

   بله برای هماهنگی جهت انجام با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.