آموزش C

مباحث پایه زبان C

انواع داده ها در زبان برنامه نویسی C – آموزش زبان C

  • سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۳,۱۶۴ نفر

c data types 3224 تصویر

انواع داده ها در زبان C

انواع داده ها در زبان برنامه نویسی C به سیستم گسترده ای که برای اعلان متغییرها یا توابع مختلف استفاده می شود، مراجعه می کند. نوع متغیر میزان فضای که باید برای ذخیره داده ها اشغال شود، را تعیین می کند.

انواع داده ها در زبان C

انواع داده ها در زبان C را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

ردیفنوع و توضیحات
۱انواع اصلی

آن ها نوع محاسباتی هستند و بیشتر به موارد زیر تقسیم می شوند:

·        انواع صحیح (Integer)

·        انواع اعشاری (Float)

۲انواع شمارشی

این ها هم از نوع محاسباتی هستند و برای تعریف متغیرهایی استفاده می شوند که می توانند در طول اجرای برنامه مقادیر عددی گسسته خاصی داشته باشند.

۳نوع void

این نوع نشان می دهد که هیچ مقداری در دسترس نیست.

۴انواع مشتق شده

عبارتند از:

·        انواع اشاره گر

·        انواع آرایه ها

·        انواع ساختارها

·        انواع union ها

·        انواع تابع

انواع صحیح (Integer Types)

در جدول زیر، جزئیات مربوط به انواع صحیح (نوع، اندازه ای که در حافظه اشغال می کنند و رنج مقدار دهی) را مشاهده می کنید:

نوعاندازه ذخیره سازیمحدوده مقدار دهی
char۱ byte-۱۲۸ to 127 or 0 to 255
unsigned char۱ byte۰ to 255
signed char۱ byte-۱۲۸ to 127
int۲ or 4 bytes-۳۲,۷۶۸ to 32,767 or -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned int۲ or 4 bytes۰ to 65,535 or 0 to 4,294,967,295
short۲ bytes-۳۲,۷۶۸ to 32,767
unsigned short۲ bytes۰ to 65,535
long۴ bytes-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to 2,147,483,647
unsigned long۴ bytes۰ to 4,294,967,295

به منظور دریافت اندازه دقیق یک نوع یا یک متغیر در یک پلتفرم خاص، می توانید از عملگر sizeof استفاده کنید. این عملگر یک نوع یا متغیر به عنوان پارامتر می گیرد و اندازه ای که این نوع یا متغیر در حافظه اشغال می کند را به عنوان خروجی و بر حسب بایت برمیگرداند. مثال زیر نحوه استفاده از آن را نشان می دهد:

امتحان کنید

هنگامی کد بالا توسط کامپایلر زبان C کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

انواع اعشاری (Floating-Point Types)

در جدول زیر، جزئیات مربوط به انواع اعشاری (نوع، اندازه ای که در حافظه اشغال می کنند، رنج مقدار دهی و دقت) را مشاهده می کنید:

نوعاندازه ذخیره سازیمحدوده مقدار دهیدقت
float۴ byte۱٫۲E-38 to 3.4E+38۶ رفم اعشار
double۸ byte۲٫۳E-308 to 1.7E+308۱۵ رقم اعشار
long double۱۰ byte۳٫۴E-4932 to 1.1E+4932۱۹ رقم اعشار

مثال زیر میزان فضای ذخیره سازی یک نوع float، کمترین و بیشترن مقدار و دقت آن را با استفاده از ماکروهای تعریف شده در هدر فایل float.h نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

نوع void

نوع void نشان دهنده این است که هیچ مقداری در دسترس نیست. از این نوع در سه حالت زیر استفاده می شود:

ردیفنوع و توضیحات
۱تابع مقدار void باز میگرداند

توابع زیادی در زبان برنامه نویسی C وجود دارند که هیج مقداری را باز نمی گردانند. تابعی را که هیچ مقدار بازگشتی نداشته باشد، void می نامند. مثال:

void exit(int status);

۲تابع با آرگومان void

توابع زیادی در زبان C وجود دارند که هیچ آرگومان یا پارامتر ورودیی نمی گیرند. مثال:

int  rand(void);

۳اشاره گرها به void

اشاره گر به نوع void نشان دهنده آدرس یک شیء است، اما نه نوع آن شیء. برای مثال تابع تخصیص حافظه void * malloc(size_t size); یک اشاره گر به void برمیگرداند که می تواند به هر نوع داده ای دیگری تبدیل (Cast) شود.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است