آموزش C

مباحث پایه زبان C

رشته ها در زبان C – آموزش زبان C

  • جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷
  • بازدید ۳,۱۳۹ نفر

c strings 4145 تصویر

رشته ها در زبان C

رشته ها در حقیقت یک آرایه تک بعدی از کاراکترها هستند که با کاراکتر ‘\۰’ پایان می پذیرند. بنابراین یک رشته خالی فقط شامل یک کاراکتر ‘\۰’ می باشد. به این کاراکتر، null می گویند. اعلان زیر یک آرایه را که شامل کاراکترهای کلمه “Hello” است، ایجاد می کند. برای این که یک آرایه بتواند کاراکتر null در انتهای خود داشته باشد باید طول آرایه یک واحد بیشتر از طول کاراکترها باشد.

دستور بالا را می توان به این صورت هم نوشت:

شکل زیر نحوه قرار گیری این آرایه در حافظه را نشان می دهد:

c strings 4145 1 تصویر

در حقیقت شما کاراکتر null در انتهای آرایه قرار نمی دهید و کامپایلر زبان C به طور خودکار این کاراکتر را به انتهای آرایه اضافه می کند. مثال زیر آرایه بالا را چاپ می کند:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر C و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

در زبان برنامه نویسی C، به منظور دستکاری رشته هایی که با کاراکتر null خاتمه می یابند، توابع زیادی وجود دارند که برخی از آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱strcpy(s1, s2)

رشته s2 را در رشته s1 کپی می کند (مشابه عملگر انتساب).

۲strcat(s1, s2)

رشته s2 را به انتهای رشته s1 می چسباند.

۳strlen(s1)

طول رشته را بر میگرداند.

۴strcmp(s1, s2)

دو رشته را با هم مقایسه می کند. اگر هر دو مشابه باشند، مقدار ۰ بر میگرداند، اگر رشته اول (s1) کمتر از رشته دوم (s2) باشد، مقدار منفی بر میگرداند و اگر رشته اول (s1) از رشته دوم (s2) بزرگ تر باشد، مقدار بزرگتر از صفر بر میگرداند.

۵strchr(s1, ch)

یک اشاره گر به اولین وقوع ch در رشته s1 بر میگرداند.

۶strstr(s1, s2)

یک اشاره گر به اولین وقوع s2 در رشته s1 بر میگرداند.

برخی از توابع فوق در مثال زیر استفاده شده اند:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است