آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

ثابت ها و لیترال ها در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۰۱۰ نفر

cpp constants literals 3731 تصویر

ثابت ها و لیترال ها در زبان C++

ثوابت به مقادیر ثابتی اشاره می کنند که در طول اجرای برنامه نمی توان آن ها را تغییر داد. به این مقادیر ثابت لیترال نیز می گویند. ثابت ها می توانند از هر نوع داده پایه ای که در زبان برنامه نویسی ++C وجود دارد (مانند ثابت عددی، ثابت رشته، ثابت کاراکتر و غیره)، باشند. عملکرد ثوابت درست مانند متغیرهای عادی می باشد با این تفاوت که مقدار ثوابت بعد از تعریف شدن قابل تغییر نیستند.

لیترال های عددی (Integer Literals)

لیترال عددی می تواند یک ثابت از نوع دسیمال یا هگزادسیمال باشد. یک پیشوند مبنا را مشخص می کند، مثلا از پیشوند ۰x یا ۰X در اعداد هگزادسیمال استفاده می شود ولی برای اعداد دسیمال پیشوندی وجود ندارد. همچنین از پسوند های U و L (Unsigned و Long) نیز می توان در لیترال های عددی استفاده کرد. ترتیب و بزرگ یا کوچک بودن حرف مهم نیست.

در اینجا چند مثال از لیترال های عددی در زبان C++ را مشاهده می کنید:

در مثال زیر انواع مختلفی از لیترال های عددی را مشاهده می کنید:

لیترال های اعشاری (Floating-point Literals)

یک لیترال اعشاری شامل یک بخش عدد صحیح، یک نقطه اعشار، یک بخش کسری و یک بخش توان تشکیل شده است. شما می توانید لیترال های اعشاری را به شکل دسیمال یا نمایی نمایش دهید. زمانی به شکل دسیمال نمایش می دهید، باید از نقطه اعشاری، توان و یا هر دو استفاده کنید. و زمانی که به شکل نمایی نشان می دهید، باید از بخش عدد صحیح، بخش کسری و یا هر دو استفاده کنید.

چند نمونه از لیترال های اعشاری در زبان C++:

لیترال های بولی (Boolean Literals)

در زبان برنامه نویسی C++ دو نوع لیترال بولی وجود دارد که جزء کلمات کلیدی زبان C++ هستند:

  • true نشان دهنده درست بودن
  • false نشان دهنده نادرست بودن

لیترال های کاراکتری (Character Constants)

لیترال های کاراکتری در بین علامت نقل قول تکی (‘)  قرار می گیرند. اگر لیترال کاراکتری با L شروع شود (مانند L’x’) در نوع داده wchar_t ذخیره شود. در غیر این صورت می توان لیترال های کاراکتری (مانند ‘x’) را در نوع داده char ذخیره کرد. یک لیترال کاراکتری می تواند یک کاراکتر ساده (مانند ‘x’)، یک کاراکتر کنترلی (مانند \t) و یا یک کاراکتر جهانی (مانند \u02C0) باشد.

در زبان برنامه نویسی ++C تعداد معینی از کاراکتر ها وجود دارند که با یک علامت (\) مشخص می شوند و به آن ها کاراکتر کنترلی گفته می شود. آن ها هر کدام مفهوم خاصی دارند مثلا \n برای ایجاد خط جدید یا \t برای ایجاد فصله از نوع tab به کار می رود. در جدول زیر برخی از کاراکترهای کنترلی در زبان ++C را مشاهده می کنید:

کاراکتر کنترلیمعنی
\\\ character
\’‘ character
\”” character
\?? character
\aAlert or bell
\bBackspace
\fForm feed
\nNewline
\rCarriage return
\tHorizontal tab
\vVertical tab
\oooOctal number of one to three digits
\xhh . . .Hexadecimal number of one or more digits

مثال زیر نحوه استفاده از کاراکتر های کنترلی در زبان برنامه نویسی C++ را نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

لیترال های رشته ای (String Literals)

لیترال های رشته ای یا ثابت ها بین علامت نقل قول دوتایی (“”) قرار میگرند. یک رشته مانند لیترال های کاراکتری، می تواند حاوی کاراکترهای ساده (مانند ‘x’)، کاراکترهای کنترلی (مانند \t) و یا کاراکترهای جهانی (مانند ‘\u02C0‘) باشد. شما می توانید یک خط طولانی را با استفاده از لیترال های رشته ای به چند خط کوتاه تقسیم کنید و یا با استفاده از فضای خالی سفید بخش های مختلف را از هم جدا کنید.

در اینجا چند نمونه از لیترال های رشته ای را مشاهده می کنید:

تعریف یک ثابت

در زبان ++C دو روش ساده برای تعریف ثابت وجود دارد:

  • استفاده از کلمه کلیدی const
  • استفاده از پیش پردازنده #define

دستور پیش پردازنده #define

در زیر فرم کلی تعریف یک باثت با استفاده از #define را مشاهده می کنید:

مثال زیر فرم بالا را توضیح می دهد:

امتحان کنید

نتیجه کامپایل و اجرای کد بالا:

کلمه کلیدی const

در زیر فرم کلی تعریف یک باثت با استفاده از کلمه کلیدی const را مشاهده می کنید:

مثال زیر فرم بالا را توضیح می دهد:

امتحان کنید

نتیجه کامپایل و اجرای کد بالا:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است