آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

دستور if else در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۹۵۶ نفر

cpp if else statement 3965 تصویر

دستور if else در زبان C++

دستور if else در زبان C++ مشابه دستور if می باشد با این تفاوت که در صورت درست نبودن شرط بررسی شده در if کدهای موجود در بلوک else اجرا می شوند.

نحوه نوشتن دستور شرطی if else

در زیر Syntax یک دستور شرطی if else را مشاهده می کنید:

اگر عبارت بولی true باشد، کدهای موجود در بلوک if اجرا می شوند و در غیر این صورت کدهای موجود در بلوک else اجرا خواهند شد.

دیاگرام دستور if else

cpp if else statement 3965 1 تصویر

مثال

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

دستور شرطی if else if else در C++

از این دستور شرطی در مواقعی استفاده می شود که قصد ارزیابی چند شرط مختلف را داریم. زمانی که از دستور if else if else استفاده می کنید، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • یک دستور if می تواند صفر یا یک بخش else داشته باشد و بخش else همیشه باید بعد از else if ها نوشته شود.
  • یک دستور if می تواند صفر یا چند بخش else if داشته باشد و بخش else if همیشه باید قبل از بخش else نوشته شود.
  • زمانی یکی از else if ها درست باشد و اجرا شود، سایر else if ها و else ارزیابی نمی شوند.

نحوه نوشتن دستور شرطی if else if else

در زیر Syntax یک دستور شرطی if else if else را مشاهده می کنید:

مثال

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است