آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

عملگرهای متفرقه در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۱۴۹ نفر

cpp misc operators 3916 تصویر

عملگرهای متفرقه در زبان C++

علاوه بر عملگرهای اصلی زبان C++ که در بخش قبلی بررسی کردیم، عملگرهای پر کاربرد و مهم دیگری نیز وجود دارند که در این بخش بررسی خواهیم کرد. در جدول زیر عملگرهای متفرقه مهم که در زبان برنامه نویسی C++ پشتیبانی می شوند را مشاهده می کنید.

ردیفتوضیحات
۱sizeof

اندازه نوع داده را برمی گرداند.

۲Condition ? X : Y

عملگر شرطی، اگر شرط true باشد، مقدار X را بر میگرداند و اگر false باشد، مقدار Y را بر میگرداند.

۳,

باعث می شود که یک دنباله از عملیات انجام شود و در نهایت مقداری که در آخرین عملیات جدا شده با کاما تولید شده است را بر میگرداند.

۴. (dot) and -> (arrow)

عملگرهای عضو، برای دسترسی به اعضای کلاس، struct و union ها استفاده می شود.

۵Cast

عملگر تبدیل نوع، برای تبدیل انواع داده های مختلف به یک دیگر استفاده می شود. برای مثال int(2.2000) مقدار ۲ را بر میگرداند.

۶&

عملگر اشاره گر، آدرس یک متغیر را برمی گرداند. مثلا &a; آدرسی که متغیر a در آن قرار دارد را بر میگرداند.

۷*

عملگر اشاره گر، اشاره به یک متغیر. مثلا *var; به متغیر var اشاره می کند.

برای درک کاربرد و نحوه استفاده از هر یک از این عملگرها، آن ها را در بخش های جداگانه به همراه مثال و توضیحات بررسی خواهیم کرد.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است