آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

اشاره گر Null در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۹۵۱ نفر

cpp null pointers 4407 تصویر

اشاره گر Null در زبان C++

همواره یکی از کار های خوب در هنگام استفاده از اشاره گرها، تخصیص مقدار NULL به آن ها می باشد. البته این کار زمانی که درست است که شما هیچ آدرس دقیق و معینی برای تخصیص به اشاره گر خود ندارید. اشاره گری که با NULL مقدار دهی شود، اشاره گر NULL نامیده می شود.

اشاره گر NULL یک ثابت است که در چندین کتابخانه استاندارد زبان C++ با مقدار صفر مشخص شده است. برنامه زیر را در نظر بگیرید:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

در اغلب سیستم عامل ها، برنامه ها نمی توانند به آدرس حافظه ۰ دسترسی داشته باشند، زیرا این آدرس توسط سیستم عامل رزرو شده است. با این وجود، آدرس حافظه ۰ اهمیت خاصی دارد؛ این آدرس نشان می دهد که اشاره گر به محلی از حافظه که قابل دسترسی باشد اشاره نمی کند. به طور کلی اگر یک اشاره گر به آدرس حافظه ۰ اشاره کند، می گویند این اشاره گر به هیچ چیزی اشاره نمی کند.

برای چک کردن این که آیا یک اشاره گر به محلی از حافظه اشاره می کند (NULL نیست) یا نه، می توانید به صورت زیر عمل کنید:

دستور اول NULL نبودن اشاره گر و دستور دوم NULL بودن آن را بررسی می کند.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است