آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

ارسال آرایه به عنوان آرگومان به تابع در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
  • بازدید ۳,۲۷۹ نفر

cpp passing arrays to functions 4381 تصویر

ارسال آرایه به عنوان آرگومان به تابع در زبان C++

در زبان برنامه نویسی C++ به منظور ارسال آرایه به یک تابع سه روش وجود دارد که در ادامه بررسی می کنیم. هر سه روش نتایج مشابهی دارند. ارسال آرایه های چند بعدی هم مشابه ارسال آرایه تک بعدی است.

روش اول (پارامتر تابع به عنوان یک اشاره گر):

روش دوم (پارامتر تابع به عنوان یک آرایه با سایز مشخص شده):

روش سوم (پارامتر تابع به عنوان یک آرایه با سایز مشخص نشده):

مثال

حال تابع زیر را در نظر بگیرید. این تابع یک آراگومان به عنوان آرایه و یک آرگومان دیگر به عنوان سایز آرایه می گیرد و میانگین اعداد موجود در آرایه را برمیگرداند.

مثال زیر نحوه استفاده از این تابع را نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است