آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

ارجاع در زبان C++ – آموزش زبان C++

cpp references 4452 تصویر

ارجاع در زبان C++

متغیر ارجاع در زبان C++ در حقیقت یک نام مستعار برای متغیری است که قبلا تعریف شده است.

ارجاع و اشاره گر

اغلب متغیرهای ارجاع با اشاره گرها اشتباه گرفته می شوند. این در حالی است که سه تفاوت عمده بین این دو وجود دارد:

  • یک ارجاع نمی تواند مقدار NULL داشته باشد. شما همیشه باید فرض کنید که یک متغیر ارجاع به بخشی از حافظه متصل است.
  • زمانی که یک ارجاع به یک شیء اشاره می کند، نمی توان آن را برای اشاره به شیء دیگر تغییر داد. اما اشاره گرها این قابلیت را دارند.
  • یک ارجاع باید هنگام ایجاد شدن، مقدار دهی شود در حالی اشاره گرها این گونه نیستند و هر زمان که لازم باشد می توان آن ها را مقدار دهی کرد.

ایجاد ارجاع در C++

یک نام متغیر مانند برچسبی است که به محلی از حافظه متصل است. زمانی که یک ارجاع تعریف می کنید، این ارجاع هم به همان محل از حافظه که توسط متغیر اصلی اشغال شده است اشاره می کند. بنابراین شما می توانید از طریق متغیر اصلی و ارجاع به محتویات ذخیره شده در آن محل حافظه دسترسی داشته باشید.

برای نمونه مثال زیر را در نظر بگیرید:

برای متغیر بالا می توان به صورت زیر یک ارجاع تعریف کرد:

مثال زیر نحوه تعریف و استفاده از ارجاع را نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

ارجاع معمولا به عنوان آرگومان های توابع و مقادیر بازگشتی از توابع استفاده می شود. در جدول زیر مباحث مهم مربوط به ارجاع در زبان برنامه نویسی C++ را مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱ارجاع به عنوان پارامتر تابع

در زبان C++ توابع می توانند پارامترهایی از نوع ارجاع داشته باشند.

۲ارجاع به عنوان مقدار بازگشتی

در زبان برنامه نویسی C++ توابع می توانند مقادیر بازگشتی از نوع ارجاع داشته باشند.

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است