آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

کلاس Array در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

  • یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
  • بازدید ۲,۶۹۳ نفر

csharp array class 4518 تصویر

کلاس Array در زبان سی شارپ

این کلاس در فضای نام System تعریف شده است و متدها و خاصیت های مختلفی به منظور کار بر روی آرایه ها فراهم می کند. همه آرایه ها از این کلاس مشتق شده اند و این کلاس به عنوان کلاس base محسوب می شود.

خاصیت های کلاس Array

در جدول زیر برخی از خاصیت های رایج کلاس Array در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱IsFixedSize

مشخص می کند که آیا آرایه یک اندازه ثابت دارد یا خیر.

۲IsReadOnly

مشخص می کند که آیا آرایه به صورت فقط خواندنی (read-only) است یا خیر.

۳Length

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۳۲bit باز میگرداند.

۴LongLength

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۶۴bit باز میگرداند.

۵Rank

تعداد بعد یک آرایه را باز میگرداند.

متدهای کلاس Array

در جدول زیر برخی از متدهای پر استفاده کلاس Array را مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱Clear

رنج عناصر آرایه را بسته به نوع آن به ۰، false و یا null تغییر می دهد.

۲Copy(Array, Array, Int32)

تعدادی از عناصر آرایه اول را که در پارامتر سوم مشخص می شود، در آرایه دوم کپی می کند.

برای نمونه:

Array.Copy(firstArray, secondArray, 3);

دستور بالا ۳ عنصر از آرایه اول را در دومی کپی می کند.

۳CopyTo(Array, Int32)

تمام عناصر آرایه تک بعدی جاری را که بعد از اندیس مشخص شده قرار دارند را در آرایه تک بعدی مشخص شده، کپی می کند.

۴GetLength

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۳۲bit باز میگرداند.

۵GetLongLength

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۶۴bit باز میگرداند.

۶GetLowerBound

محدوده پایینی بعد مشخص شده در آرایه را باز میگیرد.

۷GetType

این تابع از کلاس Object به ارث برده شده است و نوع داده نمونه جاری را باز میگرداند.

۸GetUpperBound

محدوده بالایی بعد مشخص شده در آرایه را باز میگیرد.

۹GetValue(Int32)

مقداری که در اندیس وارد شده قرار دارد را باز میگرداند. برای نمونه GetValue(3) عنصری که در خانه چهارم آرایه قرار دارد، باز میگرداند.

۱۰IndexOf(Array, Object)

مقدار پارامتر دوم را در آرایه ای مشخص شده جستجو می کند و اگر پیدا کند، اندیس آن را باز میگرداند.

۱۱Reverse(Array)

ترتیب عناصر آرایه را برعکس می کند.

۱۲SetValue(Object, Int32)

مقدار عنصری که در اندیس مشخص شده قرار دارد را تنظیم می کند.

۱۳Sort(Array)

عناصر آرایه را ب استفاده از پیاده سازی IComparable مرتب می کند.

۱۴ToString

از کلاس Object به ارث برده شده است و نمایش رشته ای آرایه را باز میگرداند.

برای مشاهده کل متدها و خاصیت های کلاس Array به مستندات سایت مایکروسافت مراجعه کنید.

مثال

در مثال زیر برخی از متدهای فوق استفاده شده است:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر سی شارپ اجرا شود، نتیحه زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است