آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

کلاس های کاراکتر (Character Classes) در سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

  • یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
  • بازدید ۶۸۰ نفر

csharp character classes 4569 تصویر

کلاس های کاراکتر (Character Classes) در زبان سی شارپ

در جدول زیر کلاس های کاراکتر (Character Classes) در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید:

کلاس کاراکترتوضیحاتالگوتطبیق
[character_group]هر کاراکتر را با گروهی از کاراکتر های تطبیق می دهد. به طور پیشفرض به حروف بزرگ و کوچک حساس است.[mn]“m” in “mat” “m”, “n” in “moon”
[^character_group]هر کاراکتری که در گروه کاراکتر موجود نباشد را تطبیق می دهد. به طور پیشفرض به حروف بزرگ و کوچک حساس است.[^aei]“v”, “l” in “avail”
[ first – last ]بازه کاراکتری : هر کاراکتری را که در بازه مشخص شده باشد را تطبیق می دهد.[b-d][b-d]irds Birds Cirds Dirds
.همه کاراکترها به جز کاراکتر خط جدید (\n) را تطبیق می دهد.a.e“ave” in “have” “ate” in “mate”
\p{ name }همه کاراکتر در یونیکد باشد و یا نام مشخص شده توسط name را تطبیق می دهد.\p{Lu}“C”, “L” in “City Lights”
\P{ name }همه کاراکتر در یونیکد نباشد و یا نام مشخص شده توسط name را تطبیق می دهد.\P{Lu}“i”, “t”, “y” in “City”
\wهمه کاراکتر کلمه را تطبیق می دهد.\w“R”, “o”, “m” and “1” in “Room#1”
\Wهمه کاراکتر غیر کلمه را تطبیق می دهد.\W“#” in “Room#1”
\sهمه کاراکتر فضای خالی را تطبیق می دهد.\w\s“D ” in “ID A1.3”
\Sهمه کاراکتر غیر فضای خالی را تطبیق می دهد.\s\S” _” in “int __ctr”
\dهمه اعداد دسیمال را تطبیق می دهد.\d“۴” in “4 = IV”
\Dهمه اعداد غیر دسیمال را تطبیق می دهد.\D” “, “=”, ” “, “I”, “V” in “4 = IV”
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است