آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

کاراکترهای Escapes در سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

  • شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۴۸ نفر

csharp character escapes 4565 تصویر

کاراکترهای Escapes در سی شارپ

در جدول زیر لیست کاراکترهای Escapes در سی شارپ را مشاهده می کنید:

کاراکتر کنترلیتوضیحاتالگویتطبیق
\aمطابق با کاراکتر زنگ (\u0007) می باشد.\a“\u0007” in “Warning!” + ‘\u0007’
\bمطابق با کاراکتر backspace (\u0008) می باشد.[\b]{3,}“\b\b\b\b” in “\b\b\b\b”
\tمطابق با کاراکتر tab (\u0009) می باشد.(\w+)\t“Name\t”, “Addr\t” in “Name\tAddr\t”
\rمطابق carriage return (\u000D) می باشد.\r\n(\w+)“\r\nHello” in “\r\Hello\nWorld.”
\vمطابق با tab عمودی (\u000B) می باشد.[\v]{2,}“\v\v\v” in “\v\v\v”
\fمطابق با form feed (\u000C) می باشد.[\f]{2,}“\f\f\f” in “\f\f\f”
\nمطابق با خط جدید (\u000A) می باشد.\r\n(\w+)“\r\nHello” in “\r\Hello\nWorld.”
\eمطابق با کاراکتر escape (\u001B) می باشد.\e“\x001B” in “\x001B”
\nnnمطابق یک کاراکتر ASCII، که nnn شامل دو یا سه رقم می باشد که نشان دهنده کد کاراکتر در مبنای هشت است.\w\040\w“a b”, “c d” in “a bc d”
\x nnمطابق یک کاراکتر ASCII، nn یک کد هگزادسیمال دو رقمی است.\w\x20\w“a b”, “c d” in “a bc d”
\c X\c xمطابق یک کاراکتر ASCII، که X نشان دهنده کاراکتر کنترلی است.\cC“\x0003” in “\x0003” (Ctrl-C)
\u nnnnکاراکتر یونیکد را توسط نمایش هگزادسیمال تطبیق می دهد.\w\u0020\w“a b”, “c d” in “a bc d”
\هنگامی با یک کاراکتر غیر کنترلی همراه شود، آن کاراکتر را تطبیق می دهد.\d+[\+-x\*]\d+\d+[\+-x\*\d+“۲+۲” and “3*9” in “(2+2) * 3*9”
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است