آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

ثابت و لیترال ها در سی شارپ – آموزش سی شارپ

تصویر csharp-constants_1817 ثابت و لیترال ها در سی شارپ - آموزش سی شارپ

ثابت و لیترال ها در سی شارپ

ثابت ها در سی شارپ به مقادیر ثابتی اشاره می کنند که در طول اجرای برنامه نمی توان آن ها را تغییر داد. به این مقادیر ثابت لیترال نیز می گویند. ثوابت می توانند از هر نوع داده پایه در زبان سی شارپ (مانند ثابت عددی، ثابت رشته، ثابت کاراکتر و غیره)، باشند. همچنین نوع داده شمارشی (enumeration) نیز می تواند به صورت ثابت باشد.

لیترال های عددی (Integer Literals)

لیترال عددی می تواند یک ثابت از نوع دسیمال یا هگزادسیمال باشد. یک پیشوند مبنا را مشخص می کند، مثلا از پیشوند 0x یا 0X در اعداد هگزادسیمال استفاده می شود ولی برای اعداد دسیمال پیشوندی وجود ندارد. همچنین از پسوند های U و L (Unsigned و Long) نیز می توان در لیترال های عددی استفاده کرد. ترتیب و بزرگ یا کوچک بودن حرف مهم نیست.

در اینجا چند مثال از لیترال های عددی در سی شارپ را مشاهده می کنید:

در مثال زیر انواع مختلفی از لیترال های عددی را مشاهده می کنید:

لیترال های اعشاری (Floating-point Literals)

یک لیترال اعشاری شامل یک بخش عدد صحیح، یک نقطه اعشار، یک بخش کسری و یک بخش توان تشکیل شده است. شما می توانید لیترال های اعشاری را به شکل دسیمال یا نمایی نمایش دهید.

چند نمونه از لیترال های اعشاری در سی شارپ :

زمانی به شکل دسیمال نمایش می دهید، باید از نقطه اعشاری، توان و یا هر دو استفاده کنید. و زمانی که به شکل نمایی نشان می دهید، باید از بخش عدد صحیح، بخش کسری و یا هر دو استفاده کنید.

لیترال های کاراکتری (Character Constants)

لیترال های کاراکتری در بین علامت نقل قول تکی (‘)  قرار می گیرند. برای نمونه ‘X’ یک لیترال کاراکتری است و می تواند درون یک متغیر از نوع char ذخیره شود. یک لیترال کاراکتری می تواند یک کاراکتر ساده (مانند ‘x’)، یک کاراکتر کنترلی (مانند ‘\t’) و یا یک کاراکتر جهانی (مانند ‘\u02C0’) باشد. در زبان برنامه نویسی C# مانند زبان C و زبان C++ تعداد معینی از کاراکتر ها وجود دارند که با یک علامت (\) مشخص می شوند و به آن ها کاراکتر کنترلی گفته می شود. آن ها هر کدام مفهوم خاصی دارند مثلا \n برای ایجاد خط جدید یا \t برای ایجاد فصله از tab به کار می رود.

در جدول زیر برخی از کاراکترهای کنترلی در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید:

کاراکتر کنترلیمعنی
\\کاراکتر \
\’کاراکتر ‘
\”کاراکتر “
\?کاراکتر ?
\aهشدار یا زنگ
\bBackspace
\fForm feed
\nNewline
\rCarriage return
\tHorizontal tab
\vVertical tab
\xhh . . .Hexadecimal number of one or more digits

مثال زیر نحوه استفاده از کاراکتر های کنترلی را نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر سی شارپ کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

لیترال های رشته ای (String Literals)

لیترال های رشته ای یا ثابت رشته ای بین علامت نقل قول دوتایی (“” یا @””) قرار میگرند. یک رشته مانند لیترال های کاراکتری، می تواند حاوی کاراکترهای ساده (مانند ‘x’)، کاراکترهای کنترلی (مانند ‘\t’) و یا کاراکترهای جهانی (مانند ‘\u02C0’) باشد. شما می توانید یک خط طولانی را با استفاده از لیترال های رشته ای به چند خط کوتاه تقسیم کنید و یا با استفاده از فضای خالی سفید بخش های مختلف را از هم جدا کنید.

در اینجا چند نمونه از لیترال های رشته ای در سی شارپ را مشاهده می کنید:

تعریف ثابت

در زبان برنامه نویسی سی شارپ برای تعریف یک ثابت از کلمه کلیدی const استفاده می شود. نحوه استفاده از این کلمه کلیدی به شکل زیر است:

مثال زیر نحوه تعریف و استفاده از ثابت ها در سی شارپ را نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر اجرا شود نتیجه زیر را تولید می کند:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است