آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

تصمیم گیری در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۴۵۵ نفر

csharp decision making 2504 تصویر

تصمیم گیری در سی شارپ

ساختار تصمیم گیری به گونه ای است که برنامه نویس برای انجام بخش هایی از کد، شرایطی را تعیین می کند تا در صورت درست بودن شرایط تعیین شده، آن بخش از کدها اجرا شوند. در ادامه یک شکل کلی از ساختار تصمیم گیری در سی شارپ را که در بیشتر زبان های برنامه نویسی یافت می شوند را مشاهده می کنید:

csharp decision making 2504 2 تصویر

دستورات شرطی در سی شارپ

در زبان برنامه نویسی C# دستورات شرطی مختلفی وجود دارد که در جدول زیر مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱دستور if

دستور if یک عبارت بولی را بررسی می کند و در صورت درست بودن، کدهای داخل بلوک if اجرا می شوند.

۲دستور if else

این دستور مشابه دستور if می باشد با این تفاوت که در صورت درست نبودن شرط بررسی شده در if کدهای موجود در بلوک else اجرا می شوند.

۳دستور if تو در تو

شما می توانید دستور if و else if را به صورت تو در تو نیز استفاده کنید. مثلا یک if در داخل یک بلوک if یا else دیگر استفاده کنید.

۴دستور switch

دستور switch تقریبا معادل دستور if تو در تو می باشد با این تفاوت که فقط می توانند مقادیر ثابتی از رشته ها، کاراکترها و اعداد را بررسی کند.

۵دستور switch تو در تو

شما می توانید در داخل یک دستور switch از یک دستور switch دیگر استفاده کنید که اصطلاحا به آن switch تو در تو گفته می شود.

عملگر ? : در سی شارپ

در فصل قبل عملگر ? : را پوشش دادیم که می توان از آن به جای دستور شرطی if else استفاده کرد. فرم کلی استفاده از این عملگر به صورت زیر می باشد:

نحوه کار کرد عملگر ? : در زبان سی شارپ به شرح زیر است:

ابتدا کامپایلر شرطی که در قسمت Condition تعیین شده است، ارزیابی می شود. اگر درست باشد، Statement1 اجرا می شود و اگر نادرست باشد، Statement2 اجرا می شود.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است