آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

enum ها در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

csharp enums 4525 تصویر

enum ها در زبان سی شارپ

یک enum مجموعه از ثوابت عددی نام دار است که با استفاده از کلمه کلیدی enum تعریف می شود. Enum جزء ValueType به شمار می رود. به عبارت دیگر نمی تواند چیزی را به ارث برد یا چیزی از آن به ارث برده شود.

تعریف یک متغیر از نوع enum

سینتکس کلی تعریف یک enum به صورت زیر است:

enum_name نام متغیر را مشخص می کند و enumeration list هم آیتم های آن را مشخص می کند که با کاما از یک دیگر جدا می شوند. هر یک از آیتم های موجود با یک عدد صحیح مشخص می شوند. یعنی آیتم اول مقدار ۰، آیتم دوم مقدار ۱ و الی آخر. مانند نمونه زیر:

مثال زیر نحوه استفاده از enum را نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر سی شارپ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است