آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

عملگرهای متفرقه در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۷۶۸ نفر

تصویر csharp-miscellaneous-operators_3142 عملگرهای متفرقه در سی شارپ - آموزش سی شارپ

عملگرهای متفرقه در سی شارپ

در جدول زیر عملگرهای متفرقه در سی شارپ را که پشتیبانی می شوند را مشاهده می کنید.

عملگرتوضیحاتمثال
sizeof()اندازه نوع داده را برمی گرداند.sizeof(int) مقدار ۴ برمی گرداند.
typeof()نوع یک کلاس را برمی گرداند.typeof(StreamReader)
&آدرس یک متغیر را برمی گرداند.&a  آدرس واقعی یک متغیر را برمی گرداند.
*اشاره به یک متغیر.*a  یک اشاره گر به نام ‘a’ به متغیر a ایجاد می کند.
? :عبارت شرطی.اگر شرط درست باشد ؟ مقدار X : در غیر این صورت Y
isمشخص می کند که یک شیء از یک نوع خاص است یا خیر.If( Ford is Car) // checks if Ford is an object of the Car class
asعملیات Cast را بدون نمایش Exception انجام می دهد.

Object obj = new StringReader(“Hello”);

StringReader r = obj as StringReader;

عملگر sizeof

این عملگر اندازه نوع داده را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر typeof

این عملگر نوع یک کلاس را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر ?:

این عملگر شبیه دستور if است و اگر شرط عبارت درست باشد مقدار اول و اگر نادرست باشد مقدار دوم رو بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر is

این عملگر مشخص می کند که یک شیء از یک نوع خاص است یا خیر اگر جواب بله باشد مقدار True و اگر خیر باشد مقدار False را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر as

این عملگر عملیات تبدیل یا Cast را بدون نمایش خطا (Exception) انجام می دهد و در هنگام تبدیل اگر خطای رخ دهد به جای نمایش خطا مقدار Null را بر می گرداند.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است