آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

عبارات منظم (Regular Expressions) در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

csharp regular expressions 4554 تصویر

عبارات منظم (Regular Expressions) در زبان سی شارپ

عبارت منظم الگویی است که می تواند با یک ورودی متن تطبیق یابد. هر الگو شامل یک یا چند حرف، عملگر و یا ساختار است.

ساختارهایی برای تعریف عبارات منظم

دسته های مختلفی از کاراکترها، عملگرها و ساختارها وجود دارند که امکان تعریف عبارت منظم را فراهم می کنند. برای مشاهده این ساختارها می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

کلاس Regex

کلاس Regex برای نمایش یک عبارت منظم استفاده می شود. در زیر متدهای رایج این کلاس را مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱public bool IsMatch(string input)

تطبیق عبارت منظم مشخص شده در سازنده کلاس Regex با رشته ورودی را بررسی می کند. در صورت مطابقت داشتن true باز میگرداند.

۲public bool IsMatch(string input, int startat)

تطبیق عبارت منظم مشخص شده در سازنده کلاس Regex با رشته ورودی را بررسی می کند. در صورت مطابقت داشتن true باز میگرداند. بررسی را از موقعیت مشخص شده شروع می کند.

۳public static bool IsMatch(string input, string pattern)

بررسی می کند که آیا رشته ورودی با الگوی داده شده مطابقت دارد یا خیر.

۴public MatchCollection Matches(string input)

رشته ورودی را برای تمام رخدادهای عبارت منظم مشخص شده در سازنده کلاس Regex جستجو می کند.

۵public string Replace(string input, string replacement)

در رشته ورودی همه رشته هایی که با عبارت منظم مشخص شده در سازنده مطابقت دارند را با پارامتر دوم (replacement) جایگزین می کند.

۶public string[] Split(string input)

رشته ورودی را با توجه به عبارت منظم مشخص شده در سازنده، به آرایه ای از رشته ها تبدیل می کند.

برای مشاهده لیست کامل متدها و پراپرتی های این کلاس، به مستندات مایکروسافت مراجعه کنید.

مثال ۱

مثال زیر کلماتی که با حرف ‘S’ شروع می شوند را تطبیق می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر سی شارپ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

مثال ۲

مثال زیر کلماتی که با حرف ‘m’ شروع شده و با ‘e’ خاتمه یابند را تطبیق می دهد:

امتحان کنید

 

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

مثال ۳

مثال زیر فضای خالی اضافه را حذف می کند:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است