آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

دستور switch در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۶۹۴ نفر

تصویر csharp-switch-statement_2533 دستور switch در سی شارپ - آموزش سی شارپ

دستور switch در سی شارپ

دستور switch در سی شارپ تقریبا معادل دستور if تو در تو می باشد با این تفاوت که فقط می توانند مقادیر ثابتی از رشته ها، کاراکترها و اعداد را بررسی کند.

نحوه نوشتن دستور switch

در زیر Syntax یک دستور switch در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید:

قوانین زیر بر روی یک دستور switch اعمال می شوند:

  • عبارت مورد استفاده در دستور switch باید یک نوع عددی یا قابل شمارش باشد یا می تواند از نوع یک کلاس باشد که در آن کلاس، یک تابع برای تبدیل به نوع عددی یا قابل شمارش تعریف شده باشد.
  • شما می توانید هر تعداد بخش case که نیاز داشتید به دستور switch اضافه کنید.
  • مقدار بررسی شده در case باید از همان نوعی باشد که در switch تعریف شده است. یعنی اگر در switch یک متغیر از نوع عدد را بررسی می کنید، باید مقادیر بررسی شده در case ها هم از نوع عددی باشند.
  • زمانی که دستور switch به case مورد نظر برسد، کدهای موجود در بلوک آن case را اجرا می کند تا زمانی که به یک دستور break برسد.
  • وقتی به یک دستور break می رسد، از switch خارج شده و کدهای بعد از بلوک switch اجرا می شوند.
  • اگر در case ها دستور break مشخص نشود، سایر case ها هم اجرا می شوند.
  • یک دستور switch می تواند، یک بخش default داشته باشد. بخش default زمانی که هیچ یک از case ها درست نباشد، اجرا می شود.

دیاگرام دستور switch

تصویر csharp-switch-statement_2533_1 دستور switch در سی شارپ - آموزش سی شارپ

مثال

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ ، کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است