آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

کار بار فایل ها و دایرکتوری ها در زبان سی شارپ

  • دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
  • بازدید ۸۰۵ نفر

csharp windows file system 4576 تصویر

کار بار فایل ها و دایرکتوری ها در زبان سی شارپ

در زبان برنامه نویسی سی شارپ با استفاده از کلاس هایی مانند DirectoryInfo و FileInfo با دایرکتوری ها و فایل های موجود بر روی سیستم کار کنید.

کلاس DirectoryInfo

کلاس DirectoryInfo از کلاس FileSystemInfo مشتق شده است و نمی توان از آن ارث بری کرد. این کلاس متدهای مختلفی را به منظور انجام عملیات مختلف بر روی دایرکتوری ها فراهم می کند.

در زیر برخی از پراپرتی های رایج و پر استفاده کلاس  DirectoryInfo را مشاهده می کنید.

ردیفتوضیحات
۱Attributes

صفات و ویژگی های دایرکتوری جاری را باز میگرداند.

۲CreationTime

زمان ایجاد شدن دایرکتوری را باز میگرداند.

۳Exists

اگر دایرکتوری وجود داشته باشد، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false باز میگرداند.

۴Extension

پسوند فایل را به صورت رشته باز میگرداند.

۵FullName

مسیر کامل دایرکتوری یا فایل را باز میگرداند.

۶LastAccessTime

آخرین زمان دسترسی به فایل یا دایرکتوری را باز میگرداند.

۷Name

نام نمونه DirectoryInfo را باز میگرداند.

در زیر برخی از متدهای رایج و پر استفاده کلاس  DirectoryInfo را مشاهده می کنید.

ردیفتوضیحات
۱

public void Create()

یک دایرکتوری را ایجاد می کند.

۲

public DirectoryInfo CreateSubdirectory(string path)

یک دایرکتوری یا زیر دایرکتوری را بر اساس مسیر تعیین شده ایجاد می کند.

۳

public override void Delete()

در صورت خالی بودن DirectoryInfo آن را حذف می کند.

۴

public DirectoryInfo[] GetDirectories()

زیر دایرکتوری های دایرکتوری فعلی را باز می گرداند.

۵

public FileInfo[] GetFiles()

لیست فایل های موجود در دایرکتوری فعلی را باز می گرداند.

برای مشاهده لیست کامل متدها و پراپرتی ها به مستندات مایکروسافت مراجعه کنید.

کلاس FileInfo

کلاس FileInfo از کلاس FileSystemInfo مشتق شده و مانند کلاس DirectoryInfo نمی توان از آن ارث بری کرد. این کلاس متدها و پراپرتی های مختلفی را به منظور انجام عملیات های مختلف بر روی فایل های فراهم می کند.

در زیر برخی از پراپرتی های رایج و پر استفاده کلاس  FileInfo را مشاهده می کنید.

ردیفتوضیحات
۱Attributes

صفات و ویژگی های فایل جاری را باز میگرداند.

۲CreationTime

زمان ایجاد شدن فایل را باز میگرداند.

۳Directory

دایرکتوری که فایل در آن قرار دارد را بازمیگرداند.

۴Exists

یک مقدار بولی برای تشخص موجود بودن یا نبودن فایل باز میگرداند.

۵Extension

پسوند فایل را به صورت رشته باز میگرداند.

۶FullName

مسیر کامل فایل را باز میگرداند.

۷LastAccessTime

آخرین زمان دسترسی به فایل را باز میگرداند.

۸LastWriteTime

آخرین زمان ویرایش فایل را باز میگرداند.

۹Length

اندازه فایل را برحسب بایت باز میگرداند.

۱۰Name

نام فایل را باز میگرداند.

در زیر برخی از متدهای رایج و پر استفاده کلاس  FileInfo را مشاهده می کنید.

ردیفتوضیحات
۱

public StreamWriter AppendText()

یک StreamWriter به منظور اضافه کردن متن به فایل ایجاد می کند.

۲

public FileStream Create()

یک فایل ایجاد می کند.

۳

public override void Delete()

یک فایل را برای همیشه حذف می کند.

۴

public void MoveTo(string destFileName)

فایل مشخص شده را به یک مکان جدید انتقال می دهد. پارامتر موجود نام فایل در مکان جدید را مشخص می کند.

۵

public FileStream Open(FileMode mode)

فایل را در حالت مشخص شده باز می کند.

۶

public FileStream Open(FileMode mode, FileAccess access)

فایل را در حالت و سطح دسترسی مشخص شده باز می کند.

۷

public FileStream Open(FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)

فایل را در حالت، سطح دسترسی و حالت اشتراک مشخص شده باز می کند.

۸

public FileStream OpenRead()

یک FileStream به صورت فقط خواندنی (read-only) باز می کند.

۹

public FileStream OpenWrite()

یک FileStream به صورت فقط نوشتی (write-only) باز می کند.

برای مشاهده لیست کامل متدها و پراپرتی ها به مستندات مایکروسافت مراجعه کنید.

مثال

مثال زیر نحوه استفاده از کلاس های ذکر شده در بالا را نشان می دهد:

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نام و اندازه فایل های موجود در دایرکتوری ویندوز را نمایش خواهد داد.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است