متغیرهای محیطی (Environment Variables) در الکترون – آموزش Electron

electron environment variables 5847 تصویر

متغیرهای محیطی (Environment Variables) در الکترون

متغیرهای محیطی یا همان Environment Variables به منظور کنترل رفتار و پیکربندی برنامه بدون تغییر در کدهای برنامه استفاده می شوند.  بعضی از رفتار های خاص در الکترون توسط متغیرهای محیطی کنترل می گردد زیر این متغیرها زودتر از کدهای برنامه آماده می شوند.

در الکترون دو نوع متغیر محیطی کدگذاری شده وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید:

  • متغیرهای Production
  • متغیرهای Development

متغیرهای Production

متغیرهای محیطی زیر برای استفاده شدن در زمان اجرای برنامه های الکترون که پک شده اند، استفاده می شوند.

ردیفتوضیحات
۱GOOGLE_API_KEY

برای استفاده از سرویس geocoding گوگل، API Key خود را مانند نمونه زیر قبل از ایجاد هر گونه پنجره ای تنظیم کنید:

process.env.GOOGLE_API_KEY = ‘YOUR_KEY_HERE’

۲ELECTRON_RUN_AS_NODE

فرآیند برنامه را به عنوان یک فرآیند معمولی Node.js اجرا می کند.

۳ELECTRON_FORCE_WINDOW_MENU_BAR (Linux Only)

با فعال کردن این گزینه برنامه از نوار منو سراسری لینوکس استفاده نمی کند.

متغیرهای Development

متغیرهای محطی زیر با هدف توسعه و اشکال زدایی طراحی شده اند.

ردیفتوضیحات
۱ELECTRON_ENABLE_LOGGING

لاگ های داخلی Chrome را در کنسول چاپ می کند.

۲ELECTRON_ENABLE_STACK_DUMPING

هنگامی که برنامه الکترون با خطا مواجه شود (Crash)، محتوای stack trace در کنسول نمایش داده می شود.

۳ELECTRON_DEFAULT_ERROR_MODE

هنگامی که برنامه الکترون با خطا مواجه شود (Crash)، کادر محاوره ای مربوط به Crash شدن برنامه نمایش داده می شود.

برای تنظیم هر یک از این متغیرها بدون تغییر در کد می توانید از خط فرمان استفاده کنید. برای مثال اگر می خواهید گزینه log برداری را در برنامه خود فعال کنید، می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

در سیستم عامل ویندوز:

در سیستم عامل لینوکس:

توجه داشته باشید که در زمان ریستارت شدن سیستم این متغیرها به حال اول خود باز می گردند بنابراین شما باید دوباره آن ها ار تنظیم کنید. برای جلوگیری از این کار می توانید دستور فوق را به فایل .bashrc اضافه کنید.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است