ساخت اولین برنامه با الکترون (Hello World) – آموزش Electron

  • چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
  • بازدید ۳۴۵ نفر

electron first app 5792 تصویر

ساخت اولین برنامه با الکترون (Hello World)

در بخش مربوط به نصب و راه اندازه یک پروژه با الکترون ما یک فایل package.json ایجاد کردیم. حال در این بخش اولین برنامه دسکتاب خود را با استفاده از کتابخانه الکترون ایجاد خواهیم کرد.

یک فایل با نام main.js ایجاد کرده و محتوی زیر را در آن بنویسید:

یک فایل دیگر با نام index.html ایجاد کرده و محتوای زیر را در آن بنویسید:

حال با استفاده از دستور زیر برنامه را اجرا کنید:

بعد از اجرای دستور فوق برنامه شما به صورت زیر اجرا خواهد شد:

electron first app 5792 1 تصویر

چگونه کار می کند؟

ما دو فایل main.js و index.html را ایجاد کردیم. در فایل main.js از دو ماژول app و BrowserWindow استفاده شده است. ماژول app به منظور کنترل چرخه حیات برنامه استفاده می شود در حالی ماژول BrowserWindow برای ایجاد و مدیریت پنجره های برنامه استفاده می شود.

در فایل main.js ما یک تابع با نام createWindow تعریف کرده ایم که یک شیء از نوع BrowserWindow ایجاد و در متغیر win قرار می دهد. سپس آدرس فایل HTML را برای این پنجره مشخص کرده ایم تا هنگام اجرا شدن برنامه نمایش داده شود.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است